Sponsrat Sponsrat

Idag går det snabbt att låna 100,000

Uppdaterad 2020-02-24
Publicerad 2020-02-24

Sveriges ekonomi har, med ett par års avbrott, gått som tåget de senaste tjugo åren. Det har rått högkonjunktur nästan hela tiden och detta har lett till en strålande ökning av välfärden.  Kombinationen av ökade inkomster hos hushållen och en globalisering har lett till en hel del intressanta fenomen i ekonomin. Det är nu till exempel möjligt att låna 100000 med bara några knapptryckningar på internet, något som var helt omöjligt för tjugofem år sedan.

Det är till stor del globaliseringen av ekonomin som ligger bakom denna utveckling. Eftersom kapitalet numera knappt känner av några gränser har världsmarknadsräntorna sjunkit och eftersom internet håller öppet dygnet runt alla dagar i veckan är tillgången till krediter alltid närvarande, oavsett tid och var en person befinner sig.

Lånemarknaden har utvecklats snabbt sedan millennieskiftet

Marknaden för lån har utvecklats rekordsnabbt sedan millennieskiftet. Det finns numera en enorm mängd med företag som förser svenska konsumenter med krediter. Det vi oftast talar om när det gäller lån är bostadslån men det är faktiskt en annan låneform som vuxit snabbast, och det är så kallade privatlån.

Privatlån skiljer sig från bostadslån på flera sätt och det är detta som gjort dem så otroligt populära bland just privatpersoner. När man tar ett bostadslån så är det bostaden, eller annan fastighet, som ligger som säkerhet för lånet. Det är också för köpet av just den bostaden som pengarna ska användas. Detta är en del av villkoren för lånet. När det gäller privatlån så är det istället en persons inkomster som utgör säkerheten för ett lån. Medan en person som köper en bostad måste kunna lägga in egna pengar för att kunna slutföra affären, och få lånet. Så kan man ta ett privatlån så länge man bara har någon form av inkomst. Det kan vara lön, sjukpenning, pension eller inkomster som egenföretagare. Detta är en flexibilitet som gör det möjligt för långt fler människor att låna, och det har medfört att marknaden vuxit så snabbt.

En annan fördel för konsumenten när det gäller privatlån är att de medel man lånar kan användas till precis vad som helst. Denna frihet, att konsumenten inte behöver motivera vad pengarna ska användas till, är en annan starkt bidragande orsak till att privatlån blivit så populära.

Faktorer som driver kreditmarknaden

Förutom att privatlånen gjort det lättare för gemene man att låna pengar så finns det ett antal andra faktorer som gjort att kreditmarknaden vuxit så snabbt. Som vi nämnt ovan är globaliseringen och den tekniska utvecklingen mycket viktiga delar av tillväxten. Att ränteläget är lågt gör det förstås enklare att låna men det finns också andra saker som spelar in. Man skulle kunna tro att stigande inkomster i samhället skulle leda till att folk sparar mer men istället har de högre inkomsterna tillsammans med de låga räntorna gjort att folk lånar mer. Det finns helt enkelt ett enormt behov av att konsumera.

Att det är möjligt att låna till vad som helst och att få ett lån godkänt och utbetalt sekundsnabbt när som helst på dygnet, alla dagar i veckan, oavsett var man befinner sig i världen gör också att trycket på att låna ökar. Tillgängligheten gör antagligen också att konsumenter lånar pengar till saker de antagligen inte borde låna till.

Framtidens lånemarknad

Vad kan vi då sia om framtidens lånemarknad? Det är klart att om man i dagsläget kan låna 100000 på bara sekunder så är det lätt att spekulera i att man om några år kanske kan låna en miljon lika snabbt och lika lätt. Men om vi tittar på historien så kan vi se att kreditvolymen i ett samhälle inte kan växa hur mycket som helst hur länge som helst. Det kommer att komma en kris. När krisen kommer och hur stor den blir vet vi dock inte.

Platsannonser