Sponsrat Sponsrat

Hushållens skuldsättning ökar – nischbankerna tar mark

Hushållens skuldsättning fortsätter att öka och Riksbanken uttrycker sig oroat i  årets första stabilitetsrapport som publicerades den 22 maj. De ser den höga skuldsättningen som den svenska ekonomins absolut största risk.

Uppdaterad 2019-05-30
Publicerad 2019-05-30

Med anledning av den ökade risken efterfrågar Riksbanken:

  • Högre ställda kapitalkrav för svenska storbankerna. Rekommendation till Finansinspektionen om att öka bruttosoliditetskravet till 5%. En ökning av primärkapitalet skulle stärka bankernas motstånd mot (kredit)förluster.
  • Minskad likviditetsrisk för banker i Sverige. Rekommendationen är att bankerna ska redovisa sin Liquidity Coverage Ratio (LCR) och sin Net Stable Funding Ratio (NSFR) på kvartalsbasis, där den senare ska uppnå en minimumnivå på 100%.

Utöver detta påtalas riskerna kring handelskonflikten mellan USA och flertalet länder (däribland Kina), problem i den europeiska banksektorn samt osäkerheter kring stundande Brexit.

Vi har tidigare noterat att nischbankernas utlåning av privatlån ökat kraftigt. För kvartal 1 2019 uppvisar Nordax en ökning av nyutlåning för privatlån med 56% (ca. 2 miljarder kronor).

Nordax ser även en ökad efterfrågan efter deras relativt nylanserade bolån. Framförallt ser de en ökning av lån till personer utan fast anställning, egenföretagare eller andra med flexiblare anställningsformer.

Den 15:e januari 2019 slutfördes även Nordax förvärv av Svensk Hypotekspension (SHP) med en köpeskilling på 912 mkr. SHP har nischat in sig på lån till pensionärer, där du måste vara över 60 år samt äga en bostad för att ta upp ett lån. Något som troligtvis ligger i tiden då flera tidningar rapporterat om pensionärer som nekats lån av storbankerna. Vilka stödjer sig bakom ett EU-direktiv som begränsar lånemöjligheterna för personer över 60 år. 

Även Resurs Bank uppvisade ett starkt resultat under kvartal 1 2019. Där utlåningen ökade med hela 16% under perioden och de har nu över 29 miljarder kronor i sin låneportfölj.

Sammanfattningsvis så ser det onekligen ut som att finansinspektionen har några viktiga beslut att fatta - för att begränsa hushållens skuldsättning. Exakt hur det kommer påverka dig som konsument är svårt att sia om, men det är inte omöjligt att kreditprövning blir hårdare hos storbankerna.

Platsannonser