Sponsrat Sponsrat

Hur har spelindustrin anpassat sig efter nya lagen?

Svensk spelindustri är inte vad den en gång var, utan sedan den nya spellagen trädde i kraft den 1 januari i år, har allt förändrats i grunden. Och frågan är hur industrin anpassat sig efter det nya licenssystemet?

Uppdaterad 2019-04-09
Publicerad 2019-04-09

Snart ett kvartal

Det är snart ett kvartal sedan spelmonopolet avskaffades och alla seriösa aktörer fick möjlighet att söka licens. Ett kvartal som gått snabbt och dessutom renderat i hela 72 bolag som beviljats licens att bedriva spel i Sverige under de regler som spellagen stipulerar. Spelinspektionen är myndigheten som ska se till att reglerna efterlevs och man har rätt så vassa lagliga verktyg för att straffa de bolag som inte sköter sig. Några bolag har redan fått varningar där reklamen ansetts alltför aggressiv, men också ifall de inte klarat av att följa riktlinjerna för självavstängningsfunktionen Spelpaus.

Spelpaus

Ungefär 20 000 svenskar har hittills anmält sig hos Spelpaus, vilket innebär att inget bolag får erbjuda spel till dessa. Det gäller att hela tiden uppdatera sin information gentemot Spelpaus i syfte att skydda konsumenter som känner att de inte klarar av att hantera spel på nätet. Det här är också en prioriterad fråga för civilminister Ardalan Shekarabi vars mål med spellicensen är att stärka kontrollen över spelbolagen för att ge konsumenterna bättre trygghet, där det tidigare inte gick att komma åt de som misskötte sig och befann sig utanför svensk jurisdiktion.

Etablerade bolag klarar sig bäst

Men i huvudsak klarar de flesta av bolagen omställningen att gå från en marknad där de endast kunde synas på internet och inte verka direkt i Sverige till en att få full tillgång till de svenska konsumenterna under förutsättning att man följer reglerna. En del av bolagen har dessutom svenska rötter eller rent av är svenskägda. Betsson var ett av de första varumärkena som sökte licens, vilket säkerligen var oerhört efterlängtat från bolaget med svenska rötter och som numera också är en viktig del av den starka svenska spelindustrin. Med andra ord ett av de bolagen som redan hade det mesta på plats och där det egentligen bara krävdes ett godkännande från svenska myndigheter. Därmed också ett av de bolag som klarat licenskraven bäst.

Tydlighet

De nya reglerna slår hårt mot oseriösa aktörer, men gynnar de seriösa på så sätt att ramverket om vad man får och inte får göra blir tydligare, vilket i sig gör att konkurrensen gentemot konsument också blir mer begriplig. Exempelvis är bonusstrukturen reglerad i lagen och därmed slipper konsumenterna all den kreativitet som tidigare gjorde bonusar till en djungel av mer eller mindre komplicerade erbjudanden som inte sällan var till nackdel för kunden. Om man nu lyckades greppa poängen överhuvudtaget.

I väntan på praxis

På många sätt har övergången gått smidigt och rätt smärtfritt, även om det förekommit en hel del rubriker avseende alltför aggressiv reklam. Man ska dock komma ihåg att spelmyndighetens varningssystem kommer behöva lite tid på sig för att finna en praxis och där är vi inte ännu. Men en slutsats är dock tydlig, och det är att de etablerade bolagen är de som klarat detta bäst hittills och frågan är sedan åt vilket håll utvecklingen kommer att gå samt hur många nya bolag som kommer få licens. Takten kommer ju att avta drastiskt efter att de som väntat på detta länge nu äntligen fått sin licens.

Mångfald, inte enfald

Mångfalden av spelbolag är också tänkt att ge en sundare konkurrens än tidigare, vilket säkerligen kommer ge positiva effekter av spellagen för konsumenterna, även om det alltid kommer vara några som missköter sig. Men de långsiktiga effekterna får vi vänta betydligt längre än ett kvartal för att upptäcka.

Platsannonser