Sponsrat Sponsrat

Höstens ledarskapsutbildning Inner Growth startar 2019-08-29

I dagen värld med dess snabba förändringar kompletterar många ledare sin ledarskapskompetens med en utbildning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Nästa start för vår ledarskapsutbildning Inner Growth är den 29 augusti, kanske är det precis den energikick du behöver för att ta din karriär till nästa steg?

Uppdaterad 2019-06-03
Publicerad 2019-06-03

Minds Unlimited genomför även löpande ledarskapsseminarier med inbjudna gäster i ledarposition på bolag som har gått utbildningen Inner Growth där dessa delar med sig av förändringen som skett i deras organisation efter genomförd utbildning. Senast var Therese Leijonhufvud, Euro Accident inbjuden och talade om hur förebyggande hälsoarbete ökar både livskvalitet och lönsamhet i organisationen. Datum för nästa ledarskapsseminarium finner du på vår hemsida.

-Medvetet ledarskap är nästa steg
Gunnar Michanek, Founder på Minds Unlimited om medvetet ledarskap

Ledarutbildningen Inner Growth är en ledarskapsutbildning som ger större insikt i gruppdynamik i flertal steg och där du även får nya verktyg för att styra organisationen i en föränderlig omvärld, det enda som är konstant är förändring. Inner Growth är utvecklad utifrån kunskaper från neurovetenskapen och forskning på mindfulness och emotionell intelligens under 30 års tid. 

Att träna upp sin emotionella intelligens som ledare eller medarbetare har blivit allt vanligare i takt med att studier bekräftat de positiva effekterna av att träna mindfulness och emotionell intelligens i organisationer, ofta benämnt som Corporate Mindfulness. Stockholms Universitet har nyligen genomfört en förstudie på Inner Growth som visar på statistiskt säkerställda positiva effekter av vår mindfulnessbaserade ledarutbildning, den är numera inskickad för granskning och inväntar ett godkännande och publicering av oberoende forskare.

Förändringstakten i omvärlden ökar allt snabbare samtidigt som framsteg i teknologin gör omvärlden mer komplex, detta skapar ett samhälle som ställer höga krav på individen att hantera både sin inre och yttre miljö. För att företagsledare ska kunna hantera dessa förändringar och leverera hållbara resultat behöver man förankra ett tydligt inre samt yttre ledarskap. I en tid där utmattning och stressreleaterade sjukdomar ökar så vänder sig många ledare idag till mindfulnessbaserad emotionell intelligens för att utveckla förmågan att hantera denna omställning.

Om Inner Growth Management

Inner Growth Management är vår ledarskapsutbildning som i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Metoderna som används är väl beprövade, evidensbaserade och utgår ifrån i forskning sedan 70-talet. Minds Unlimited är en av de första företagen som certifierades utifrån Googles populära ledarskapsprogram "Search inside yourself", dess metod ”Den oväntade vägen till framgång” bygger på mindfulness och emotionell intelligens som ett verktyg för att klara de utmaningar som uppstår i en modern och komplex organisation. 

Varm välkomna till vår ledarskapsutbildning den 29:e augusti 2019 eller något av våra ledarskapsseminarier!

 

Platsannonser