Sponsrat Sponsrat

Högkullen offentliggör prospekt avseende notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

Uppdaterad 2016-11-24
Publicerad 2016-11-24

Tidigare idag offentliggjorde AB Högkullen (publ) att styrelsen och ägarna av Bolaget har beslutat att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq First North den 7 december 2017. Prospektet avseende noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Platsannonser