Sponsrat Sponsrat

Högkullen förvärvar tre LSS-fastigheter

Uppdaterad 2016-03-07
Publicerad 2016-03-07

Göteborg 7 mars 2016
 

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av tre LSS-fastigheter. Fastigheterna ligger i Kalmar och Hörby. Säljare är Elia i Kalmar.

Fastigheterna inrymmer LSS-bostäder samt lokaler för daglig verksamhet och har en total uthyrningsbar yta om 1 648 kvm. Hyresvärdet är 2,4 Mkr och fastighetsvärdet cirka 26 Mkr. Fastigheterna hyrs av Kalmar kommun och Solhagagruppen. Den genomsnittliga kontraktstiden är 12,3 år. Tillträde sker i slutet av mars.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Beståndet omfattar 146 omsorgsfastigheter i 60 kommuner runt om i landet.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på NASDAQ First North. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta

Pär-Ola Mannefred, VD, 0705-127017

www.hogkullen.se

Platsannonser