Sponsrat Sponsrat

Hexicons design certifieras – ett viktigt delmål uppnått!

Hexicons flytande plattform med två vindkraftverk har certifierats av American Bureau of Shipping, ABS. Det är ett viktigt delmål på vägen mot byggande av den skotska demonstrationsanläggningen Dounreay Trí. ABS är en amerikansk oberoende tredjeparts­granskare som certifierar fartyg och anläggningar till havs. Hexicons planerade anläggning uppfyller i och med detta gällande standarder och riktlinjer. Nu pågår förberedelser för tillverkning med start i april 2017. Planerat idrifttagande av hela anläggningen är sommaren 2018.

Uppdaterad 2016-11-22
Publicerad 2016-11-22

Hexicons demonstrationsanläggning har två vindkraftverk på en flytande plattform. Men även annan utrustning för produktion, t.ex. solceller, eller lagring av el kan placeras på plattformen. American Bureau of Shipping granskar designarbetet och har nu verifierat att konstruktionen uppfyller de höga tekniska krav som ställs på en konstruktion av detta slag. Utfärdandet av certifikatet innebär att kvaliteten för arbetet säkerställs och konstruktionen kan tas vidare in i nästa skede där upphandlingen av komponenter och framtagning av detaljerade ritningar för tillverkning sker.

-        Certifieringen är en mycket viktig milstolpe för vårt projekt Dounreay Trí i Skottland. Britterna driver på marknadsutvecklingen för flytande vindkraft och Hexicon är ett av endast tre projekt som kommer att realiseras inom det skotska teknik­stödsystemet och som hela världen visar stort intresse för. Certifikatet är också ett kvitto på att vi är på rätt väg och driver på teknikutvecklingen, säger Magnus Rahm, teknisk chef på Hexicon

Dounreay Trí ingår i den skotska regeringens satsning på flytande havsbaserad vindkraft. Regeringen har givit möjlighet till tre olika demonstrationsanläggningar med olika tekniska lösningar varav Hexicon är en. Hexicons ambition är att visa att konstruktionen med två vindkraftverk på en flytande plattform inte bara är konkurrenskraftig utan att denna nya teknik också är mogen att skala upp, både till hela flytande parker och för olika marknader runt om i världen.

-        Det är många elbolag och regeringar som förstår att beslut måste tas nu om klimatmålen ska kunna uppfyllas. Vill man ha ny elproduktion till havs 2025 så är det faktiskt nu det ska hända, säger Henrik Baltscheffsky VD för Hexicon. Vi ser en global marknad som börjar röra på sig och tittar parallellt på Japan, Taiwan, Frankrike och USA.

Nästa steg i Dounreay Trí är förberedandet av byggandet. I slutet av mars kommer skotska regeringens beslut om Hexicons slutliga medverkan i regeringens satsning.

För mer information: Magnus Rahm 0734–144 307

Hexicon är ett svenskt utvecklingsbolag med teknik för flytande elproduktion till havs. Fokus är utveckling av möjligheter för nya projekt och exploatering av havets enorma energiresurser. Hexicons upparbetade kunnande och olika patent ger bolaget en god position bland den övriga konkurrensen på världsmarknaden för flytande vindkraft. Hexicon har sitt säte i Stockholm. www.hexicon.eu

American Bureau of Shipping, ABS är en oberoende icke vinstdrivande organisation med säte i New York. ABS klassificerar och certifierar utformningen bland annat av fartyg samt fasta och flytande produktionsanläggningar för energiutvinning till havs. Deras tjänster bidrar till säkrare drift, högre hållbarhet och ökad tillgänglighet med hänsyn till teknik, hälsa och miljö under konstruktionernas hela livslängd. ABS har sedan 1862 utvecklat standarder och system för klassificering och har 200 kontor i 70 länder.

Platsannonser