Sponsrat Sponsrat

Här är länen med bäst solcellsindex 2019

I toppen för 2019 landar Västra Götalands län på en ohotad förstaplats med ett index på 31.1. I länet finns det alltså potential att producera 31.1 miljarder kWh/år. I rapporten rankar HemSol alla Sveriges län baserat på detta index.

Uppdaterad 2020-05-08
Publicerad 2020-05-07

HemSol har tagit fram ett eget solcellsindex som ger en överskådlig bild av vilken potential alla Sveriges län har att producera solenergi. Indexet utgår ifrån antagandet att alla småhus skulle installera en genomsnittlig solcellsanläggning med en realistisk vinkel och lutning mot solen – alla hus har inte perfekt förutsättningar för solceller.

I deras rapportering visar de att det i förra året fanns en total potential att producera 174 miljard kWh. Tillräckligt för att täcka energibehovet för 65% av alla Sveriges småhus.

Tabellen nedan visar statistik för samtliga Sveriges län:


Tabellen (hemsol.se/blogg/hemsols-solcellsindex-2019/) visar att de tre viktigaste länen tillsammans innehar nästan hälften av potentialen för att producera solel i Sverige.

– ”Skulle det installeras en genomsnittlig solcellsanläggning på alla småhus i Västra Götaland, Skåne och Stockholm skulle de tillsammans kunna producera 78.6 miljarder kWh per år. Det är tillräckligt för att täcka behovet för ungefär 30 % av alla småhus i hela Sverige”, säger Elias Bülow, medgrundare av Hemsol.

I takt med att solceller blivit allt effektivare och billigare har storleken på en typisk solcellsanläggning ökat i Sverige.

– ”De senaste 3 åren har de anläggningar som privatpersoner väljer att installera ökat i storlek med mellan 5-10 % per år, det gör stor skillnad för utvecklingen av vårt solcellsindex”, säger Elias.

Slående är däremot den idag låga etableringen av solceller i Sveriges viktigaste län. Högst i toppen ligger, kanske inte helt oväntat, Gotlands län.

– ”Gotland är det län i Sverige som har absolut bäst förutsättningar. Där är globalinstrålningen, alltså den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta, likvärdig eller bättre gentemot den i Centraleuropa. Och där är det som vida känt väldigt vanligt med solceller, även för kommersiella aktörer ”, säger Elias.

Läs mer om företaget bakom rapporten på Hemsol.se
 

Platsannonser