Sponsrat Sponsrat

Handelsstart i spelbolaget Gold Town Games preliminärt satt till 14 juli

Gold Town Games AB, vars emission påbörjades i förra veckan, tillkännager härmed att preliminär första dag för handel blir den 14 juli 2016.

Uppdaterad 2016-05-27
Publicerad 2016-05-27

Spelstudion Gold Town Games, som senare i år kommer att lansera ishockey-managerspelet ”World Hockey Manager”, står i begrepp att listas på en av landets publika handelsplattformar (MTF). Slutgiltigt val av marknadsplats kommer att tillkännages i ett separat pressmeddelande efter avslutad emission.  

Teckningsperioden pågår från och med den 20 maj 2016 till den 3 juni 2016. Möjlighet finns att teckna emissionen online via: http://www.tecknaemission.se/nyemission?id=88.

Platsannonser