Sponsrat Sponsrat

Halvering av beloppsgränsen för RUT-avdrag ger dubbla budskap

Uppdaterad 2016-02-25
Publicerad 2016-02-17

Sveriges Riksdag har klubbat igenom en budget som medför en sänkning av RUT-draget, detta samtidigt som regering och opposition har enats om en utvidgning mängden av de tjänster som omfattas av avdraget. ”En halvering av beloppsgränsen för RUT-avdrag med samtidigt tillägg av fler tjänster motverkar sitt eget syfte.”.

Uttalandet kommer från Peter Svanborg, som är ägare av Hjälp Hemma, en av de stora aktörer som tillhandahåller hushållsnära tjänster, såsom städning & hemstädning i Stockholm, och som därmed har starka kopplingar till RUT-avdragen.

Rut-avdraget är något som är till gagn för de som har det svårast på den svenska arbetsmarknaden, säger han. Det är ju ingen nyhet att det är invandrare som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Tyvärr är detta fortfarande ett faktum. Där är vi med som motvikt och bidrar till att underlätta integration. Även jämställdhet, fortsätter Peter.

När RUT infördes öppnade man dörren för en stor grupp människor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden, och faktiskt till stor del stått utanför det svenska samhället.

Om man ser till integrationen så är det ett faktum att en stor del av RUT-branschen har relativt låga krav gällande svenska språkfärdigheter. Därför är den här branschen en utmärkt möjlighet att få ett instegsjobb på den svenska arbetsmarknaden för många invandrargrupper. Där har vi sett att vi har en stor uppgift att fylla. Det här är något som vi som arbetar med det här gläds åt varje dag, fortsätter Peter. Det är också viktigt att förstå att detta faktiskt även är en jämställdhetsfråga. Kvinnor berörs av detta i mycket högre utsträckning. Det är faktiskt en genusfråga på två olika sätt. Man kan ju glädjas åt att vi i Sverige kommit en bra bit på vägen vad gäller jämställdhet. Men vi som arbetar i den här branschen, vi ser ju tydligt vilken obalans som tyvärr fortfarande råder. Kvinnorna drar fortfarande det tyngsta lasset vad gäller hushållsarbete, såsom städning, städhjälp och matlagning. Och det är självklart så att det en stimulerande och glädjande uppgift att kunna vara med och bidra till att jämna ut detta. Vad gäller yrkesval etc. så ska kvinnor naturligtvis ha samma möjligheter som män. Vi är med och bidrar till den utvecklingen genom att skapa förutsättning att vara verksam inom sitt eget yrkesområde. Men, som jag nämnde, så finns det även ett annat jämställdhetsperspektiv. Nämligen att andelen kvinnor kraftigt är övervägande bland dom som arbetar inom RUT-branschen. Därför är RUT-avdraget en premiss för att många kvinnor ska kunna komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget . Väldigt många kvinnor skulle stå arbetslösa idag, om det inte vore för RUT. Om man tittar på situationen för invandrarkvinnor i samband med RUT, och alltså slår ihop dessa två grupper, invandrare och kvinnor, blir ju bilden väldigt klar, fortsätter Peter. Om man använder Hjälp Hemma som exempel, där man främst tillhandahåller städhjälp, är ca 97 % av de anställda utlandsfödda och runt 95 % är kvinnor. Omkring 75% kommer direkt ifrån arbetslöshet. När man då säger sig värna om alla de invandrarkvinnor som kommer till vårt land, och vill underlätta integration, då är dessa jobb extremt viktiga. De ger möjlighet till en känsla av tillhörighet med vårt svenska samhälle. Det medför också förmåner, bl.a. i form av sjukförsäkringar, pensionspoäng etc. Att försörja sig utan bidrag ger självklart ökad självkänsla och en upplevelse av gemenskap och samhörighet. De politiska beslut som nu ligger sätter käppar i hjulet och bromsar den utvecklingen. Detta känns naturligtvis oerhört tråkigt, avslutar Peter


Hjälp hemma – Flexibel städhjälp i Stockholm

Vi är ett av de tryggaste städbolag Stockholm kan erbjuda. Med stolthet gör vi livet lite enklare och smidigare för människor. idag är det förmånligt att anlita en seriös städfirma för städtjänst. När du väljer Hjälp Hemma får du en trygg service av kompetent personal. Vi är mycket måna om våra medarbetare, har en låg omsättning av personalen och kunder som är mycket nöjda med den pålitligaste städservice Stockholm kan ge.

Adress
Sankt Eriksgatan 38
112 34 Stockholm

Telefon
08-508 660 80

E-mail
info@hjalphemma.se

Platsannonser