Annons

Annons

Hälso- och sjukvårdens viktigaste fråga är kompetenskrisen. Press, radio och tv är välkomna 6 juli i Visby.

Kom till Vårdförbundets seminarium och paneldebatt där vi presenterar lösningar.  

Datum: 6 juli
Tid: kl 11-12:30
Plats: TCO-parken, Strandgatan 1 i Visby

I panelerna: 
Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet 
Anna Starbrink (L), landstingsråd i Stockholm
Anders Henriksson (S), vice ordförande Sveriges kommuner och landsting
Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef Vårdförbundet
Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet
Susanne Lundgren, avdelningschef och legitimerad biomedicinsk analytiker Landstinget Blekinge
Susanne Eriksson, studerar till specialistsjuksköterska Heby kommun
Ritva Fridell, legitimerad biomedicinsk analytiker Gävle sjukhus

Moderator: Gabriella Ahlström

Vårdförbundets undersökning visar att år 2025 kommer det att saknas drygt 11 000 specialistsjuksköterskor, 1 300 barnmorskor och 2 400 biomedicinska analytiker. Redan idag stänger avdelningar på grund av brist på specialistkompetens. I framtiden kommer dessutom kraven på hög kompetens i hälso- och sjukvården stiga ytterligare. 

Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att åtta av 15 bristyrken i topp på listan är Vårdförbundets professioner.

• Inom följande yrken ser Arbetsförmedlingen störst behov under resten av 2016 och första halvåret 2017:

Operationssjuksköterskor

Röntgensjuksköterskor

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Socialsekreterare

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Geriatriksjuksköterskor

Mjukvaru- och systemutvecklare

Distriktssköterskor

Förskollärare

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Specialpedagoger

Läkare

IT-arkitekter

Barnsjuksköterskor

Läs mer om Vårdförbundet i Almedalen