Annons

Annons

Göteborgs tillväxtbomb Adfenix skapar framtidens ekonomiteam och revolutionerar mäklarbranschen

Adfenix tillhandahåller mäklare med en marknadsföringsplattform som hjälper dem hitta köpare till deras objekt utanför de stora portalerna. Bolaget tog under hösten 2017 in 50 mkr i riskkapital för att ta nästa steg mot att revolutionera den globala mäklarbranschen. Det blev startskottet för en explosionsartad internationell tillväxt och en flytt till scaleup-täta så kallade Silicon Vallgatan i Göteborg. En förutsättning för att kunna växa snabbt men samtidigt behålla kontrollen var att se till att ekonomiteamet jobbade så effektivt som möjligt. En viktig del av lösningen blev den prisade ekonomitjänsten PE Accounting.

Tillväxtresan från Göteborg ut till den globala marknaden ställer höga krav på uppföljning och bokslut

Med externa investerare kom även högre krav på uppföljning och rapportering. Bland annat så skulle månadsboksluten stängas på fem till sex arbetsdagar för både svenska och utländska bolagen. För att kunna hantera en snabb internationell expansion behövde Adfenix dessutom frigöra mer tid för analys, prognoser och planering. Ett viktigt första steg var att se över processerna och välja ekonomisystem som kunde samverka med den interna databasen och betalningar.

”Vi hade tidigare ett traditionellt ekonomisystem och det krävdes en hel del research för att ta reda på detaljer. Vi satsade på att kunna automatisera så mycket som möjligt genom att integrera databaser, ekonomisystem och betalningar. PE Accounting var det system som bäst klarade av att hantera det. Idag skulle vi kunna göra bokslutet på 2 arbetsdagar om vi bara hade svenska bolag. Med de utländska dotterbolagen inräknade tar det inte mer än precis 5-6 arbetsdagar, även för årsbokslutet. Automatiseringen hos PE har även frigjort tid så vi kan snabbt svara på frågor som t.ex. omsättningsprognos, likviditetsprognos och lönsamheten i de olika regionerna. Det bidrar även till att hela ledningen blir löpande införstådda med exakt hur det går för företaget och kan ta bättre faktabaserade beslut om Adfenix framtid,” berättar Carolina Einarsson, Financial Controller på Adfenix

Mer läsning: "10 konkreta skillnader med PE Accounting enligt Adfenix."

Adfenix ekonomiteam har blivit en konkurrensfördel

Idag består Adfenix ekonomiteam av två personer som bägge kan fokusera på att analysera, planera och strukturera för att Adfenix tjänst ska bli världsledande. Detta är en stor fördel när de snabbt behöver hantera nya utmaningar och framöver slå sig in på ytterligare globala marknader.

”Något som är vanligt är att en ekonomiavdelnings arbetstid är fördelad lite som en triangel. Mest tid går till att attestera fakturor, betalningar, manuella avstämningar och så vidare. Allt väsentligt, men inte värdeskapande i sig. Högre upp kommer rapporter och i den smala toppen ligger de mest värdeskapande aktiviteterna som strategi kring bolagsstruktur, prognostisering och analys. Med PE Accounting försvinner bokföringen och rapporteringen till stor del. Man vänder helt enkelt på triangeln och kan lägga mest tid på det som tillför riktigt värde till företaget. För oss har det inneburit att vi blivit en strategiskt viktig del av företaget och verkligen kan bidra till vår snabba tillväxt. Vi kan arbeta för att hantera det som kommer framöver och på samma gång veta exakt hur det går för företaget precis just nu. Om vi inte haft PE och inte kunnat arbeta på det sättet hade vi helt enkelt inte kunnat växa snabbt och behålla kontrollen,” förklarar Eric Härstedt, Financial Planning Analyst, Adfenix

Höga krav ledde till snabb kunskapsutveckling

På extremt kort tid har Adfenix ekonomiteam behövt utveckla sin egen kompetens för att hänga med i tillväxttakten. Något som bland annat har varit möjligt genom att de tidigt satsade på att skapa effektiva processer och att frigöra tid för utveckling.

”Den snabba internationella expansionen har lett till att jag och Carolina kommit i kontakt med många områden inom finans - såsom transfer pricing, bolagsstruktur och optionsvärdering på kortare tid än jag kunnat drömma om. Det har varit en otrolig känsla att varje månad inse att jag faktiskt har utvecklats med en rad nya erfarenheter och kompetenser. Och så har det varit sedan jag började på Adfenix,” berättar Eric Härstedt.

“Det är väsentligt att lära känna verksamheten på djupet för att därmed förstå orsakerna när siffrorna skiftar. Då blir leveransen så mycket mer än bara en rapport, utan även analysen därefter. Detta är något jag brinner för och kan stolt säga att jag och Eric lyckats med. Det jag har lärt mig nu på 1,5 år motsvarar troligtvis flera år i en mer mogen verksamhet. Avslutningsvis vill jag säga att det mest berikande under resan varit att se hur vi som team och företag löser de utmaningar vi ställs inför,” berättar Carolina Einarsson.

Mer läsning: "10 konkreta skillnader med PE Accounting enligt Adfenix."

Kort om Adfenix

Adfenix tillhandahåller mäklare med en marknadsföringsplattform som hjälper dem hitta köpare till deras objekt utanför de stora portalerna. På kort tid har Adfenix tjänst tagit 30% marknadsandelar av listade bostäder i Sverige och växer samtidigt snabbt internationellt. 2017 gick Adfenix från 15 till 70 anställda och 10 till 40 mkr i omsättning. Tillväxttakten går fort och visar inga tecken på att avstanna.

Läs mer om Adfenix

Kort om PE Accounting

PE Accounting gör det möjligt för företagsledning och ekonomiansvariga att ha total kontroll över siffrorna och följa hur det går för företaget live, var de än befinner sig. PE Accounting hanterar allt ifrån fakturor, tid- och projektrapportering och utlägg till löner och rapporter. Tjänsten är fullt skalbar för företag med 5 till 500 anställda. Systemet sköter det mesta och specialister på ekonomi och system ingår som rådgivare och support. Allt till ett fast pris per månad. PE Accounting är optimerat för tjänsteföretag och har bland annat växande företag som Adfenix, Trustly, Kvadrat, Castra, Doctrin och Iteam som kunder. PE Accounting var Di Gaseller 2016, 2017 och 2018.

Läs mer om PE Accounting