Sponsrat Sponsrat

Gör det lättare för egenföretagare att jämföra företagslån

Uppdaterad 2019-11-13
Publicerad 2019-11-13

Det är inte bara orimligt svårt för egenföretagare att få banklån, det är dessutom oerhört komplicerat att jämför olika företagslån med varandra då både banker och mindre långivare slarvar med att skriva ut representativa låneexempel. Precis som man nyligen valt att förtydliga och skärpa regelverken kring högkostnadskrediter (smslån/snabblån) för privatpersoner, anser företagsledaren bakom sajten Nordiska Firmalån – https://firmalan.com/sv, att något måste göras för att göra det lättare för små och medelstora företag att ställa låneavtal mot varandra.

Vi tror att det finns en vilja bland långivarna att erbjuda en så transparent prissättning som möjligt till kunderna, men som marknadsföringen ser ut idag tycks en enhetlig praxis för hur kostnader och ränta för företagslån skall anges saknas. Att man skriver ut ett representativt låneexempel där kostnader anges med faktiska effektiva årsräntor borde vara närmast en självklarhet, men så är inte alltid fallet idag och därför är det onödigt besvärligt att ta reda på vilket företagslån som faktiskt blir billigast i slutänden.

Många nya långivare på företagssidan                  

Digitaliseringen av privatlånemarknaden har kommit en bra bit på vägen. Det har varit en lång och inte helt okomplicerad mognadsprocess, där oseriösa långivare successivt tvingats bort alternativt förbättra sina produkter. Sannolikt står företagslånsutlåningen nu inför en liknande utveckling, men den kommersiella finanssidan befinner sig ännu en bra bit efter på flera områden. Detta beror dels på att vinsterna fram tills helt nyligen främst stått att finna på hushållssidan, samt att många av de lagar som reglerar kreditmarknaden reglerar relationen mellan konsument och företag och inte mellan två affärsidkare.

Under det senaste året har ett flertal nya företagslån lanserats på nätet, detta beror förmodligen främst på att det är svårt för småföretag att få lån från banken, men sannolikt även på att marknaden för låneaktörer på hushållssidan börjar bli mättad samt även till viss del på de regleringar som skett på konsumentsidan. Oavsett bakomliggande orsak, står det klart att allt fler kreditgivare och låneförmedlare väljer att flytta fokus från hushållen till företagen, en sund utveckling men som riskerar att leda till en ny ”vilda-västern-lånemarknad” om inte ett tydligare ramverk skapas.

Nordiska Firmalån har identifierat tre huvudsakliga problemområden för företag som letar finansiering online till verksamheten.

  • Effektiva räntor. Det krävs insatser från myndigheter att se till så att de faktiska kostnaderna för ett företagslån är enklare att beräkna. Att effektiva jämförbara räntor skrivs ut med tillhörande fullsändigt representativt låneexempel är en förutsättning för att företagare skall kunna skapa sig en korrekt prisbild.
  •  
  • Bättre skydd för näringsidkare. Rådande lagstiftning ger konsumenter (privatpersoner) ett relativt gott konsumentskydd, men näringsidkare skyddas inte alls i samma omfattning mot dåliga avtal/affärsuppgörelser. Exempelvis finns det ingen ångrätt på köp och distansskyddslagen gäller inte för företag.
  •  
  • Personlig borgen. Många långivare marknadsför företagslån utan säkerhet, samtidigt som man ställer krav på personliga borgensåtaganden. Att företagsledare tvingas gå i personlig borgen för företagsskulder är olyckligt då det sätter otrolig press på individen och riskerar att leda inte bara till företagskonkurser utan även personliga konkurser.  Hur som helst bör kravet på personlig borgen rimligtvis även betraktas som ett sorts krav på säkerhet. Att förbjuda användningen av begreppet företagslån utan säkerhet har inte enbart av semantisk betydelse, utan det gör det även tydligt för firmatecknaren vad man har att förlora om skulderna förfaller obetalda.
  • Jämförelsetjänst underlättar och skapar transparens

    Spexer AB är en litet IT-företag som bygger nischade jämförelsesajter inom områden där kunder tidigare helt eller delvis saknat möjligheter att oberoende jämföra marknadens produkter.     Nordiska Firmalån är en fristående informationsportal och jämförelsetjänst för företagsfinansiering i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förhoppningen är att webbprojektet skall hjälpa till att göra det lättare för mindre företag att hitta och välja finansiering och långsiktigt bidra till att göra branschen med affärsbanker och företagslån mer transparent.

    Platsannonser