Annons

Annons

Genovis och Promega har ingått förlikning och tecknat ett globalt licensavtal

Genovis har nått en uppgörelse i patenttvisten mot Promega Corporation och ingått ett royaltybaserat globalt licensavtal avseende patentet i den aktuella tvisten.

Uppgörelsen innebär ett avslut på framställda yrkanden om patentintrång och Promega har undertecknat ett royaltybaserat globalt licensavtal avseende patentet i tvisten. Därmed är tvisten mellan parterna avslutad. De särskilda villkoren i avtalet är konfidentiella.

- Jag är glad att vi kunde nå en uppgörelse som innebär en positiv affärslösning i linje med Genovis långsiktiga tillväxtstrategi, säger Fredrik Olsson vd i Genovis.