Annons

Annons

Genombrott i ett av S2Medicals utvecklingsprojekt: In vivo-tester av antimikrobiell peptid visar på stark effekt mot multiresistenta bakterier

En av de absolut största problemen vid sårläkning är förekomsten av bakterier i sår, inte minst när bakterierna är resistenta mot olika typer av antibiotika. S2Medical har under en längre tid arbetat mot utveckling av en antibakteriell version av eiratex®, modifierad med antimikrobiella peptider. Målsättningen med denna version av eiratex®är att kunna motverka sårinfektioner samt främja sårläkning. 

Intresset för antimikrobiella peptider är extra stort då det är allmänt vedertaget att dessa substanser inte ökar risken för resistensutveckling hos bakterier. Historiskt har antimikrobiella peptider visat en begränsad effekt i sårmiljö till stor del på grund av att peptiderna snabbt bryts ner av enzymer som finns såret, vilket projektet bakom denna studie har adresserat. 

Projektet som drivs i samverkan med Daniel Aili (LiU) & Torbjörn Bengtsson (Örebro Universitet) och har visat på goda resultat i labbmiljö vilket bland annat lett till finansiering från KK-stiftelsen. Projektet har nu gått in i en fas som även involverar ett samarbete med katastrofmedicinskt centrum i Linköping där peptiderna har testats in vivoi sår infekterade med multiresistenta bakterier. De initiala resultaten visar på en likvärdig antibakteriell effekt i såren som behandlats med höga koncentrationer av antibiotika jämfört mot såren behandlade med peptiderna.  

”Att vi är med i arbetet att hantera den allt mer förekommande problematiken med multiresistenta bakterier är fantastiskt, samtidigt som detta är ett stort kliv framåt mot att kunna introducera en antibakteriell version av eiratex®.  Vi väntar nu med spänning på de uppkommande resultaten av studien som beräknas kunna redovisas senare under året.” 
säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17/01 2019 kl. 16:47. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ) Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se