Sponsrat Sponsrat

Futur Pension – Sveriges nya pensionsbolag

Idag gör ett nytt svenskt pensionsbolag entré, Futur Pension. Före detta Danica Pension får därmed en friare och starkare roll på marknaden.

Uppdaterad 2020-02-10
Publicerad 2020-02-10

Med en sammanlagd förvaltning på 110 miljarder kr, en omsättning på 18,7 miljarder kr, 180 000 privatkunder och 15 000 företagskunder har Futur Pension en stark position på marknaden. Det är dessutom det enda fondförsäkringsbolaget som är valbart för samtliga kollektivavtalade tjänstepensioner. Marknadsandelen, sett till totalt inbetalda premier, uppgår till 6,4 procent (Q3, 2019).

Futur Pension, som sedan 2019 ägs av Polaris och Acathia Capital, kommer att fortsätta samarbetet med såväl förre ägaren Danske Bank, förmedlarna och andra samarbetspartners. Men den nya friare rollen skapar även nya möjligheter.

”Nu när vi är mer självständiga, skapar det många spännande möjligheter för såväl samarbeten som, på sikt, även rena förvärv. Sammantaget för det oss närmare vår vision, en bättre pension, som vi tar med oss från gamla bolaget”, säger vd Claes Carlson, Futur Pension.

Allt sedan verksamheten startade inom Danske Bank-koncernen för 20 år har stor kraft lagts på IT-investeringar. Idag har Futur en teknikplattform som är flexibel, lättadministrerad och som klarar marknadens krav på insyn och nya lagar och regler.

”Futur Pension kommer att arbeta vidare på den egenutvecklade IT-plattform som man framgångsrikt drivit under två decennier. Den egna plattformen är grunden för att Futur Pension kan fortsätta vara innovativt, affärsmässigt och oklanderligt inom regelefterlevnad”, säger Claes Carlson.

I samband med namnbytet har huvudkontoret flyttat från Danske Banks lokaler till Linnégatan 18 i Stockholm.

 

För mer information:


Claes Carlson, vd Futur Pension

Mail: claes.carlson@futurpension.se

Telefon: 070 680 55 81

Fakta:

Företagsnamn: Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ)

Web: www.futurpension.se
E-post: kundservice@futurpension.se
Telefon: 08 504 225 00

Huvudkontor: Linnégatan 18, 114 47 Stockholm Postadress: Box 24012, 104 50 Stockholm

Följande förändras ej:

Styrelsens säte: Stockholm

Orgnr: 516401-6643
BG: 5256-5397

Platsannonser