Sponsrat Sponsrat

Från bidrag till börsnotering – har vi rätt kapitaliseringsförutsättningar för start-ups i Sverige?

Uppdaterad 2016-06-30
Publicerad 2016-06-30

Se AktieTorget, GU Ventures, Swedish Growth fund mfl i debatt i Almedalen på måndag!

Arrangör:
GU Ventures
Dag:
4/7 2016 09:40 - 10:40
Språk:
Svenska
Plats:
O'Learys, restaurang, Strandgatan 13

Beskrivning av samhällsfrågan 
För att få fler att starta och bygga företag och för att få fler växande småföretag att bli tillväxtmotorer i svenskt näringsliv behöver vi skapa rätt kapitaliseringsförutsättningar i alla faser av ett företags utveckling i Sverige.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan 
Både företag i startfas och företag i senare faser har behov av kapital, för att växa, expandera eller sätta extra fart. Men har vi rätt förutsättningar och tillräcklig tillgång till startbidrag- och lån? Har vi ett tillräckligt väl utbyggt system för såddinvesteringar och stöd i tidig fas? Finns det ett death-valley som många talar om egentligen och var finns den i så fall? Hur kan en företagare få in extern finansiering från en fond eller privatpersoner? Hur fungerar fonderna i Sverige idag? Vad är för- och nackdelarna? Och hur kommer den nya statliga fondstrukturering att se ut? Hur fungerar noteringsprocessen i Sverige och vad finns det för möjligheter? Vad är för- och nackdelarna med att göra en s k trade-sale jämfört med en notering?

Medverkande:

  • Pernilla Günther, ledamot i näringsutskottet och ledamot i nordiska rådets svenska delegation, KD
  • Sophia Litsne, Västra Götalandsregionen
  • Klementina Österberg, vd, GU Ventures
  • Niclas Lundqvist, grundare, Swedish Growth Fund
  • Peter Gönczi, vd, Aktietorget
  • Susanna Baltscheffsky, chefredaktör,moderator, Ny Teknik

Platsannonser