Sponsrat Sponsrat

Foyen rekryterar specialist inom offentlig verksamhet

Publicerad 2018-02-14


Foyen Advokatfirma har rekryterat chefsjuristen Ulrika Hedberg från Trelleborgs kommun. Ulrika ingår i advokatfirmans affärsområde för Offentliga affärer, Entreprenad och Fastighet, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Ulrika kommer närmast från Trelleborgs kommun där hon arbetat som chefsjurist och kanslichef under ett och ett halvt år. Dessförinnan arbetade hon som kommunjurist i samma kommun under tre och ett halvt år. Som chefsjurist har Ulrika stöttat kommunledningen, nämnderna och kommunala bolag med juridisk rådgivning och utredningsarbete. Som kanslichef har hon arbetat på uppdrag av kommundirektören och ingått i kommunledningen. Vidare har Ulrika varit kommunens ombud vid processer i domstol och olika myndigheter.

Ulrika Hedberg

- Jag sökte mig till Foyen eftersom advokatbyrån har expertkompetens inom flera rättsområden som hör till offentlig verksamhet. Detta är områden som jag brinner för och som jag ser fram emot att få fortsätta att arbeta med under andra former, säger Ulrika Hedberg.

Ulrikas juridiska bakgrund omfattar även flera års erfarenhet på Förvaltningsrätten i Stockholm och som skattejurist på Ernst & Young i Malmö. Vidare har hon fullgjort sin tingstjänstgöring vid Kristianstads tingsrätt samt arbetat som beredningsjurist på Malmö tingsrätt. Ulrika tillträdde tjänsten på Foyen den 15 januari.

- Ulrika har en gedigen bakgrund inom offentlig verksamhet och dess juridiska utmaningar. Hon har mycket goda juridiska kunskaper inom bland annat kommunalrätt, offentlighet och sekretess, plan- och bygglagstiftningen, mark- och exploatering, offentlig upphandling och avtalsfrågor. Ulrikas kompetens stärker oss ytterligare i vår satsning att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik, säger Foyens VD Linnéa Djursén.

Foyen har även nyligen rekryterat biträdande juristen Cornelis Rosengren till affärsområdet Entreprenad och biträdande juristerna Elisabeth Svedén och Marlene Andersson till affärsområdet Mark och Miljö samt Business Controller Denis Salltun till Foyens affärsstödjande verksamhet.

Linnéa Djursén, VD Foyen
073-322 84 22, linnea.djursen@foyen.se

Ulrika Hedberg, jurist Foyen
040-661 15 93, ulrika.hedberg@foyen.se

Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Platsannonser