Sponsrat Sponsrat

Foyen rekryterar specialist inom miljörätt

Publicerad 2019-02-05


Foyen Advokatfirma har rekryterat bolagsjurist Tomas Fjordevik från Swedavia AB. Tomas ingår i advokatfirmans affärsområde för Mark och Miljö, skriver Foyen i ett pressmeddelande

Tomas kommer närmast från Swedavia i Stockholm där han de senaste åtta åren arbetat som bolagsjurist med inriktning mot miljörätt. På Swedavia har han ansvarat för alla miljörättsliga frågeställningar vid koncernens tio flygplatser. Bland annnat har han företrätt bolaget i tillståndsprövningar av koncernens flygplatser samt gett stöd i frågor rörande buller, tillsyn, förorenad mark, vattenverksamhet, avfall och kemikalier. Han har också gett löpande stöd i plan- och bygglovsfrågor och angränsande frågeställningar inom fastighetsrätten. 

- Jag sökte mig till Foyen eftersom advokatbyrån har en mycket trovärdig position på 

marknaden med expertkompetens inom sina kärnområden, däribland några av Sveriges främsta miljörättsjurister. Jag ser fram emot ett rikt erfarenhetsutbyte och att få arbeta med mycket kunniga jurister, säger Tomas Fjordevik. 

Tomas juridiska bakgrund omfattar även arbete som advokat och biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå där han tillhörde byråns miljörättsavdelning. På Mannheimer arbetade han med varierande miljörättsliga frågeställningar, agerade ombud i tillståndsprövningar och deltog som biträde i miljörättsliga frågor vid transaktioner och due diligence-arbete. Tomas har dessförrinnan arbetat som miljörättsjurist på Naturvårdsverket, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl KB och som tingsnotarie vid Malmö tingsrätt med placering delvis på Fastighetsdomstolen. Han tillträdde tjänsten på Foyen den 1 februari 2019. 

- Tomas har en gedigen bakgrund inom miljörätt. Hans kompetens stärker oss ytterligare och 

rekryteringen är ett led i vår satsning att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik, säger Foyens VD Linnéa Djursén. 

Foyen har även rekryterat biträdande juristerna Jens Lindgren och Erika Nyman till affärsområdet Entreprenad och biträdande jurist Sara Kinnefors till affärsområdet Mark och Miljö. 


För mer information kontakta: 

Linnéa Djursén, VD Foyen 073-322 84 22, linnea.djursen@foyen.se 

Tomas Fjordevik, jurist Foyen 072-186 42 73, tomas.fjordevik@foyen.se 


Om Foyen

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. 

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

 

Platsannonser