Sponsrat Sponsrat

Foyen har framgångsrikt biträtt Statens fastighetsverk i tvist om fasadrestaureringen av Stockholms slott

Uppdaterad 2016-02-26
Publicerad 2016-02-26

Pressmeddelande 2016-02-26

Svea hovrätt meddelade dom den 25 februari i ett mål mellan Statens fastighetsverk och Sh bygg. Fastighetsverket företräddes av advokat John Hane och jur.kand. Andreas Lundqvist från Foyen. I domen fastställs att fastighetsverket slipper betala Sh byggs krav på 6,5 mkr samt att fastighetsverket får full ersättning för sina rättegångskostnader.

John Hane

Tvisten har rört den första etappen av drygt 20 av fasadrestaureringen av Stockholms slott. Entreprenaden blev kraftigt försenad och parterna har tvistat om vem som burit ansvar för detta. Kravet har avsett Sh byggs kostnader för en förlängd etableringstid samt ett viteskrav på ca 5 mkr som fastighetsverket innehållit betalning för.
Hovrätten som fastställde tingsrättens dom har bedömt att det varit entreprenören som på grund av en sen start och brister i sin inköpsorganisation orsakat förseningen. Hovrätten konstaterade också att det av fastighetsverkets förfrågningsunderlag framgick att arbetets omfattning inte i detalj kunde bestämmas förrän efter det att fasadsten demonterats och att den osäkerheten lösts genom ersättningsformen löpande räkning.

Andreas Lundqvist

- Grunden för Sh byggs krav har i huvudsak varit att mängden arbete ökat betydligt mot vad Sh bygg kalkylerat med. Det är tillfredsställande att hovrätten fastställt att högre krav än så måste ställas på en entreprenör för att få rätt till tidsförlängning, nämligen att man för varje tidspåverkande omständighet man hänvisat till konkretiserar vilken påverkan det haft och hur mycket, säger Fastighetsverkets ombud i tvisten, advokat John Hane i en kommentar.

För mer information kontakta

John Hane, Advokat och delägare Foyen
0733-22 84 30, john.hane@foyen.se

Platsannonser