Annons

Annons

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Hovrätten


Advokat och delägare Jonas Nilsson och biträdande jurist Johanna Lenell har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Hovrätten för Västra Sverige. Dom meddelades idag tisdagen den 18 december. Ett större bygg- och entreprenadbolag yrkade på nästan 10 miljoner i ersättning avseende personligt medansvar enligt aktiebolagslagen grundat på en träffad förlikning. Med meddelad dom blir vår klient endast ålagd att betala 50 000 kr till motparten angående en mindre delfråga samt får därtill rättegångskostnader ersatta av motparten. Hovrätten har därmed ändrat tingsrättens dom i del delen som vår klient tidigare förlorade.


För mer information kontakta:

Jonas Nilsson, advokat och delägare på Foyen

0708-25 78 79, jonas.nilsson@foyen.se


Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.