Sponsrat Sponsrat

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Högsta domstolen

Uppdaterad 2020-06-16
Publicerad 2020-06-16


Advokat och delägare Jonas Nilsson och biträdande jurist Johanna Lenell har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Högsta domstolen. Dom meddelades idag tisdagen den 16 juni. 

Ett större bygg-och entreprenadbolag yrkade på nästan 10 miljoner i ersättning avseende personligt medansvar enligt aktiebolagslagen när målet påbörjades vid domstolarna. Den fråga som Högsta domstolen nu särskilt prövat är när i tiden ansvaret att stå rättegångskostnader uppkommer. Högsta domstolen gick på vår framförda linje att en förpliktelse att betala rättegångskostnader uppkommer löpande i takt med att kostnaderna upparbetas och inte när domen meddelas. Med Högsta domstolens dom kvarstår därmed tidigare domslut från Hovrätten för västra Sverige att vår klient endast blir ålagd att betala 50 000 kr till motparten angående en mindre delfråga men får rättegångskostnader ersatta av motparten. 

För mer information kontakta:
Jonas Nilsson, advokat och delägare på Foyen
0708-25 78 79, jonas.nilsson@foyen.se 


Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. 

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.
 

Advokat och delägare Jonas Nilsson

 

Biträdande jurist Johanna Lenell

 

 

Platsannonser