Sponsrat Sponsrat

Foyen har framgångsrikt biträtt entreprenör i Hovrätten

Publicerad 2019-12-19


Foyen har framgångsrikt biträtt Folkets Bygg i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Från Foyens sida har advokat och delägare Richard Sahlberg, advokat Fanny Herbe och biträdande jurist Erik Jagbrant varit involverade i ärendet. 

Målet gällde ett omfattande projekt med ombyggnation av olika fastigheters vindsförråd till lägenheter. Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, hade anlitat Folkets Bygg och sedermera hävt kontraktet. Målet inleddes i Malmö tingsrätt år 2016 och den centrala frågan var om MKB haft rätt att häva kontraktet. Tingsrätten gick på Folkets Byggs linje och ålade MKB att betala Folkets Bygg för utfört arbete och skadestånd. Efter ny prövning i hovrätten har hovrätten nu fastställt tingsrättens dom. 

Dom den 19 december 2019, mål nr T 401-19 vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. 


För mer information kontakta: 

Richard Sahlberg, advokat och delägare på
Foyen 073-719 51 23,
richard.sahlberg@foyen.se 


Om Foyen 

Foyen är en affärsjuridisk advokatbyrå som grundades 1987. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik. Våra tre viktigaste grundpelare för verksamheten är branschfokus, affärsförståelse och en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Platsannonser