Annons

Annons

Foyen har framgångsrikt biträtt entreprenör i hävningsmål


Advokat och delägare Richard Sahlberg och biträdande juristerna Erik Jagbrant och Fanny Herbe har framgångsrikt biträtt Folkets Bygg i Malmö tingsrätt. Dom meddelades idag måndagen den 14 januari.

Målet gällde ett omfattande projekt med ombyggnation av olika fastigheters vindsförråd till lägenheter. Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, hade anlitat Folkets Bygg och sedermera hävt kontraktet. Målet har pågått sedan år 2016 och den centrala frågan var om MKB haft rätt att häva kontraktet. Tingsrätten har nu gått på Folkets Byggs linje och ålagt MKB att betala Folkets Bygg för utfört arbete och skadestånd.


För mer information kontakta:

Richard Sahlberg, advokat och delägare på Foyen

073-719 51 23, richard.sahlberg@foyen.se


Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.