Sponsrat Sponsrat

Foyen har biträtt vid förvärv av fastighet och ingående av entreprenadkontrakt

Foto: Liljewall Arkitekter
Publicerad 2020-04-22

Foyen har biträtt byggkoncernen Tage & Söner vid förvärv av fastighet från Varbergs kommun samt ingående av entreprenadkontrakt med Varbergs Fastigheter AB. 

Tage & Söner vann under 2014 en markanvisningstävling för Varbergs kommun avseende uppförande av ett 90-tal bostadslägenheter, lokal och p-garage på en centralt belägen fastighet i kommunen. Därefter har antagits en detaljplan som möjliggör projektet. Parterna har nu ingått avtal om överlåtelse av fastigheten. Som en del i utbyggnaden ingår även att Tage & Söner tecknar ett entreprenadkontrakt med det kommunala bolaget Varbergs Fastighets AB om uppförande av parkeringsgarage på fastigheten som genom tredimensionell fastighetsreglering kommer avstyckas till fastighetsbolaget. 

Foyen har biträtt Tage & Söner i avtalsförhandlingarna om köpet av fastigheten och entreprenadkontraktet genom delägare och advokat Per Vestman. 

För mer information kontakta:
Per Vestman, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
0733-63 07 54, per.vestman@foyen.se 

Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 95 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.
 

Platsannonser