Sponsrat Sponsrat

Foyen har biträtt vid försäljning av IGDB (Internet Game Database)

Publicerad 2019-10-16


Foyen Advokatfirma har biträtt det Göteborgsbaserade bolaget 8 Dudes in A Garage AB vid försäljning till Amazonägda Twitch. 8 Dudes in a Garage AB har utvecklat plattformen och siten IGDB.com, som är världens största databas för information om dataspel, och som omfattar nästan 120 000 spel från över 20 000 utvecklare. 

Foyens team har bestått av Oscar Wackling (ansvarig), Anja Lindberg och Johanna Lenell. 

För mer information kontakta: 

Oscar Wackling, advokat och delägare på Foyen
0703-50 80 56
oscar.wackling@foyen.se

Om Foyen Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. 

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik. 

Platsannonser