Annons

Annons

Foyen har biträtt Stena Renewable vid upphandling av 19 nya vindkraftverk


Stena Renewable AB bygger 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget samt tre vindkraftverk i Vindpark Saxberget. Sedan tidigare har Stena Renewable 17 verk i drift på Saxberget. Vindparkerna beräknas stå klaraunder hösten 2019.

Foyen Advokatfirma har biträtt Stena Renewable vid förhandling av leveransavtal samt serviceavtal i båda projekten. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:

Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se


Om Foyen

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.