Annons

Annons

Foyen har biträtt Samkraft vid försäljningen av 10 vindkraftverk


Foyen Advokatfirma har biträtt Samkraft AB i samband med försäljningen av 10 vindkraftverk till Slitevind AB. Försäljningen omfattar sammanlagt 20 MW installerad effekt och tillträdet ägde rum den 29 april. Foyens team har bestått av advokat Andreas Lindström och biträdande jurist Martin Ahlbeck.

För mer information kontakta:

Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen

0723-73 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se


Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.