Sponsrat Sponsrat

Foyen har biträtt Mandalay Resources i samband med 655 MSEK kreditavtal

Uppdaterad 2020-03-26
Publicerad 2020-03-26


Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Mandalay Resources Corporation i samband med förhandling och ingående av en ny syndikerad lånefacilitet med HSBC Bank Canada och Macquarie Bank Limited om motsvarande 655 miljoner SEK. Mandalay, som är noterat på Toronto Stock Exchange, är moderbolag till bl.a. Björkdalsgruvan utanför Skellefteå och affären har medfört ett flertal avtal avseende den svenska verksamheten. Foyens team har huvudsakligen bestått av advokat Peter Dyer (ansvarig delägare) och advokat Yasmine Shoaie-nia. 

För mer information kontakta: 

Peter Dyer, advokat och delägare på Foyen 
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se 

Om Foyen 

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 95 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. 

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.
 

Platsannonser