Annons

Annons

Foyen har biträtt Kraftringen vid förvärv av Elkraftsbyggarna Kraft


Foyen Advokatfirma har biträtt Kraftringen Energi AB (publ) i samband med förvärvet av Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB (EKB). Genom förvärvet förstärker Kraftringen sin position på entreprenadmarknaden. Kraftringens entreprenadverksamhet kommer efter förvärvet att omfatta teknikområdena elkraft, offentlig belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar med cirka 165 medarbetare och en omsättning på cirka 500 miljoner.

Foyens team har bestått av advokat Andreas Lindström och biträdande jurister Martin Ahlbeck och Linnea Gustafsson.

För mer information kontakta:
Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen
0723-73 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se


Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.