Annons

Annons

Foyen har biträtt Kraftringen vid förvärv av aktier i Skånska Energi


Kraftringen Energi AB (publ) lämnade den 2 oktober 2018 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi AB, som är listat på NASDAQ First North. Erbjudandet värderades till ca 662 miljoner kronor. Sedan det offentliga erbjudandet avslutats är Kraftringen nu ägare till 67,6 procent av aktiekapitalet och 68,8 procent av rösterna i Skånska Energi.

Foyen Advokatfirma har biträtt Kraftringen i samband med förvärvet. Foyens team leddes av delägare Andreas Lindström.
 

För mer information kontakta:

Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen

072-373 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se


Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.