Sponsrat Sponsrat

Foyen biträder Sollentuna Stadshus vid försäljning till John Mattson

Publicerad 2019-12-20


Foyen har biträtt Sollentuna Stadshus vid försäljning av 541 hyresrätter i Rotebro och Rotsunda till fastighetsbolaget John Mattson. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 800 miljoner kronor och tillträde till fastigheterna äger rum den 4 maj 2020. 

Svefa har varit Sollentuna kommuns transaktionsrådgivare och Foyen har varit legal rådgivare i processen och biträtt Sollentuna Stadshus genom delägare och advokat Henrik Ståhlberg och advokat Yasmine Shoaie-nia. 


För mer information kontakta: 

Henrik Ståhlberg, advokat och delägare på
Foyen 0768-36 20 60,
henrik.stahlberg@foyen.se 


Om Foyen 

Foyen är en affärsjuridisk advokatbyrå som grundades 1987. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik. Våra tre viktigaste grundpelare för verksamheten är branschfokus, affärsförståelse och en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Platsannonser