Annons

Annons

Foyen biträder Kalpataru Power Transmission i förvärv av Linjemontage


Foyen har biträtt Kalpataru Power Transmission Sweden AB (KPTS) i dess förvärv av 85 % av aktierna i Linjemontage i Grästorp AB med dotterbolag. KPTS är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Kalpataru Power Transmission Ltd, som är ett av de största och mest expansiva EPC-bolagen (Engineering Procurement Construction) från Indien med verksamhet i 50 länder i Asien, Afrika, Mellanöstern, Australien, Nord- och Sydamerika. Linjemontage är en kraftledningsentreprenör med ca 140 anställda och kontor på 12 orter i Sverige. 

Foyens team har letts av delägarna Peter Dyer och Jonas Conradsson med biträde av advokaterna Sara Malmgren, Tomas Fjordevik, Yasmine Shoaie-nia och Madeleine Jönsson samt biträdande juristen Moa Gruneau. 


För mer information kontakta

Peter Dyer, advokat och delägare
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se 


Om Foyen 

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 95 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. 

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.