Sponsrat Sponsrat

Foyen biträder JSB med 10-årigt ramavtal med Rikshem

Uppdaterad 2019-11-21
Publicerad 2019-11-21


JSB har tecknat ett ramavtal med Rikshem i syfte att bygga tusentals hållbara bostäder runt om i landet fram till och med 2029. Avtalet gäller byggnation av standardiserade flerfamiljshus och bygger på samverkan med bland annat ett löpande gemensamt utvecklingsarbete i syfte att hitta effektiviseringar och synergier i byggprocessen.

De första projekten som kommer att avropas är belägna i Umeå, Sigtuna, Södertälje och Malmö. 
Foyen har biträtt JSB vid ramavtalets tecknande genom delägare Richard Sahlberg och biträdande jurist Sara Öwall. 

För mer information kontakta: 

Richard Sahlberg, advokat och delägare på Foyen 073-719 51 23, richard.sahlberg@foyen.se 

Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik. 
 

Platsannonser