Sponsrat Sponsrat

Förtydligande om Transaktioner med närstående

Uppdaterad 2016-08-08
Publicerad 2016-08-08

Det här är en översättning av den engelska versionen. Vid olika uppfattningar ska den engelska versionen gälla.

Vi utfärdar detta pressmeddelande innan den liveintervju som ordförande Jeremy Harbour kommer att hålla den 7 augusti, för att försäkra oss om att allting som behandlas under intervjun har blivit korrekt kommunicerat till marknaden.

Fokuset under intervjun är att diskutera rollen som riskkapitalbolaget The Unity Group of Companies PTE Ltd, baserat i Singapore, med närstående bolag, har på The Marketing Group plcs aktiviteter och rollerna som The Marketing Group plcs styrelseledamöter har inom riskkapitalbolaget.

Först och främst, Unity Group är ett riskkapitalbolag som ägs och kontrolleras av Jeremy Harbour. Det finns även koncernbolag där Jeremy Harbour och Callum Laing är involverade, separat eller tillsammans, som primärt avser att förse The Marketing Group med finansiering till transaktionerna. Unity Group är ett team bestående av 15 personer involverade i legala och finansiella frågor.

Unity Group är initiativtagare till agglomerationsmodellen och finansierade The Marketing Group plcs börsintroduktion. Unity Group förser följande transaktionsrelaterade tjänster:

  1. Köpa ut eller garantera utköpet av mindre aktieägare från förvärvsmålen för att möjliggöra att affären kan genomföras
  2. Täcka legala kostnader för The Marketing Group inklusive skatteyttranden, juridiska yttranden, stämpelavgifter etc.
  3. Garantera banklån för att bolagen ska kunna förvärvas skuldfria
  4. Finansiell och legal due diligence till den nivå som föreskrivs av Nasdaq och The Marketing Groups styrelse
  5. Kvitta introduktions- och agentavgifter i samband med finnandet av förvärv
  6. Alla kostnader i samband med förhandlingar, möten och förloppet vid transaktionen vare sig de går igenom eller inte.

Alla dessa kostnader och investeringar betalas inte av The Marketing Group kontant, men reflekteras i ägandet av de bolag som förvärvas, detta ägande tillhör bolag och inte Jeremy Harbour eller Callum Laing personligen. Alla aktier omfattas av en lockup-period om 360 dagar och är vanliga stamaktier och skiljer sig inte mot någon annan investerares.

Alla förvärv som presenteras till styrelsen i The Marketing Group måste möta våra interna krav inklusive totalt värde, vi offentliggör inte dessa kriterier då det kan försämra framtida förhandlingar. Alla förvärv analyseras efter deras meriter och alla i styrelsen jobbar utan lön och har bara aktier, så styrelsens mål är i linje med investerarnas genom att öka aktieägarvärdet. När vi känner att det finns en intressekonflikt avstår de inblandade parterna från att rösta. Alla bolag som förvärvas har också blivit granskade och godkända av gruppen av bolagsgrundare innan en röstning genomförs i styrelsen.

Fördelen med modellen är att The Marketing Group kan luta sig tillbaka mot erfarenheten i Unity Group, utan att drabbas av kostnaderna förenade med ett M&A-team på heltid. Genom att använda närstående parter för att finansiera förvärven kan vi också jobba snabbare då upphandlingen av extern finansiering ofta tar månader, men där Unity Groups närståendebolag kan överenskomma villkor ofta samma dag.

Det här unika förhållandet innebär att The Marketing Group aldrig drar på sig kostnader för att leta och genomföra förvärv, vilket är en stor nackdel för våra konkurrenter som drar på sig stora kostnader hela tiden, vare sig förvärven går igenom eller inte.

Styrkan i det här förhållandet har demonstrerats genom att gå från 4 bolag till 13 inom loppet av mindre än 2 månader, samtidigt som EBITDA har sexdubblats. Vårt ständiga fokus på att skapa fundamentalt värde stöttas genom det här förhållandet och vi avser att i framtiden bättre kommunicera våra planer i pressmeddelanden.

Vi ser fram emot många fler förvärv framgent och att bygga aktieägarvärde för våra investerare, grundare och partners.

För mer information, vänligen kontakta:

Hannah Middleton, styrelseledamot och IR-ansvarig
Telefon: +65 8193 7625
E-post: hannah.middleton@marketinggroupplc.com

Jeremy Harbour, styrelseordförande
Telefon: +65 8661 1776
E-post: jeremy.harbour@marketinggroupplc.com

The Marketing Group i korthet

The Marketing Group plc bildades i maj 2015 med affärsidén att samla framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak. Under första halvåret 2016 förvärvade The Marketing Group 13 bolag med specialiserade tjänster och geografisk bredd. Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende marknadsföringsbolag, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster. Den konsoliderade gruppen bistår dotterbolagen med vägledning, samordning, rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom. För mer information, vänligen besök bolagets hemsida www.marketinggroupplc.com. Bolagets aktie är sedan den 8 juni 2016 noterad på Nasdaq First North Stockholm och Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Platsannonser