Sponsrat Sponsrat

Fortune Magazine: Skandia ett bolag som förändrar världen

Fortune Magazine släppte idag sin årliga ranking, Fortune’s Change the World list. Skandia intar plats 20 av 50 bolag i världen, detta som enda svenska bolag. Skandias framgångsrika arbete med att minska ohälsa avgjorde toppnoteringen. 

Uppdaterad 2016-08-18
Publicerad 2016-08-18

 – För oss är det ett erkännande för vårt långsiktiga arbete med att kombinera affärsnytta, lönsamhet och samhällsnytta. Vårt hälsoerbjudande har bidragit till sänkta sjuktal och det är vi stolta över. Andra exempel på när avkastning och samhällsvinst går hand i hand är vår investering i vindkraft och hur vi finansierat en klinik för avancerad cancervård, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.     

Fortune Magazine Change the World List syftar till att uppmärksamma företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé. Det handlar om företag som tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå för att skapa affärsmöjligheter. Företagen på listan rankas efter tre kriterier: samhällseffekt, reell affärsnytta och innovation.

– Fortune’s Change the World list visar att företag kan vara med och förändra världen till det bättre och samtidigt tjäna pengar. Det är avgörande för att näringslivet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål. Som kundägt bolag kan vi tänka längre och agera idag för att skapa långsiktiga resultat. Det visar sig både i vår goda avkastning och vårt hälsoexempel. Vår modell skulle även kunna användas för att vända den stora ökningen av sjukskrivningar i Sverige, säger Skandias hållbarhetschef Lena Hök.

Här kan du läsa den fullständiga Fortune’s Change the World list.

Fakta om Skandias arbete med att minska sjukskrivningar
Skandia har de senaste tio åren lyckats mer än halvera antalet sjukskrivningar hos kunderna. Detta genom effektiv rehabilitering, men framför allt genom en stor satsning på förebyggande åtgärder som kraftigt minskat risken att kunderna blir sjuka. Skandias modell handlar om att satsa resurser på exempelvis terapi och sjukgymnastik vid minsta risk för sjukskrivning. Samtidigt har vi sänkt försäkringspremierna, ökat vinsten både för Skandia och arbetsgivarna, samt undvikit personligt lidande och offentliga välfärdskostnader som uppstår när en person blir sjukskriven.  

Platsannonser