Sponsrat Sponsrat

Förslag till ny styrelseordförande i Karessa Pharma

Ulf Tossman föreslås som ny styrelseordförande i Karessa Pharma vid årsstämman den 26 maj 2016. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Stefan Arver, Scott Boyer och Torbjörn Kemper. 

Uppdaterad 2016-05-02
Publicerad 2016-05-02

Ulf Tossman (f. 1956) innehar en doktorsexamen i farmakologi från Karolinska Institutet. Han har lång erfarenhet från seniora operativa befattningar och styrelsearbete inom den svenska och internationella life science-branschen, där han varit varit verksam både på läkemedelsföretag och på investerarsidan. Han har bland annat innehaft ledande positioner inom Swedfund, Innovationskapital, Carnegie Asset Management, Fresenius Kabi och Schering AG. Dessutom har han varit styrelseordförande i bland annat Isconova AB och vice styrelseordförande i Action Pharma. Han är för närvarande styrelseledamot i APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB), Coala-Life AB och Termik 4 AB. Ulf Tossmans djupa kunskap inom läkemedelsutveckling och licensaffärer, samt hans omfattande nätverk i den globala läkemedelsindustrin, bedöms vara av stor vikt för det fortsatta värdebyggandet i Karessa Pharma. 

Nuvarande styrelseordföranden Martin Nilsson och styrelseledamoten Erik Nerpin har avböjt omval. Kallelse till årsstämman offentliggjordes i ett separat pressmeddelande den 27 april 2016

Om Vigressa™
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en tunn bioorganisk film som laddas med den aktiva substansen i Viagra. Filmen är betydligt mindre än ett frimärke och placeras under läppen. Där löses den snabbt upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tar sig direkt ut i blodbanan. Helt oberoende av om man nyss ätit en god middag. Det handlar helt enkelt om att ta en genväg i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv.

Impotens drabbar ungefär hälften av alla män över 40 år och den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor. 

Platsannonser