Sponsrat Sponsrat

Footway säkrar finansiering om 150 msek

Mot bakgrund av att Footway lagt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore med ambitionen att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode har Footway och Svea Ekonomi ingått ett kreditavtal som ytterligare stärker Footways finansiella förmåga att genomföra affären och fortsatt driva omvandlingen och konsolideringen av europeisk e-handel.

 

Uppdaterad 2020-03-10
Publicerad 2020-03-10

Footway och Svea Ekonomi har ingått ett kreditavtal som ger Footway tillgång till ytterligare 150 msek i finansiering. Syftet med krediten är att stärka Footways rörelsekapital i samband med Bolagets publika uppköpserbjudande till Sportamores aktieägare. Krediten löper över 3 år. Sedan tidigare har Footway säkerställt teckningar om 350 msek i en riktad nyemission om max 400 msek, där bland andra bolagets största investerare Rutger Arnhult tecknat sig.

"Svea Ekonomi har inte bara stora finansiella resurser utan också en unik förståelse för entreprenöriellt företagsbyggande. Den europeiska e-handeln står inför en fas av konsolidering och mognad där det kommer att krävas finansiella muskler och beredskap av de bolag som är drivande i processen", säger Daniel Mühlbach, VD och grundare av Footway.

"Vi har följt Footways imponerande tillväxtresa länge och ser fram emot att samarbeta de kommande åren. Förvärvet av Sportamore är ett stort steg framåt och vi är gärna med och rustar Footway för utmaningen", säger Lennart Ågren, grundare, VD och Koncernchef i Svea Ekonomi.

Ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway förvärvar Sportamore, skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande samt högre lönsamhet.

Logiken för samgåendet är mycket stark och direkta samordningsvinster inom områden som varuinköp, marknadsföring och logistik jämte skalfördelar förväntas vara i storleksordningen 100 miljoner kronor i resultatförbättringar på årsbasis efter genomförd integration.

Footway har konsekvent byggt en plattform där datadrivna analysmodeller automatiskt styr varuinköp, priser, lagernivåer och marknadsinvesteringar för att optimera tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Genom att applicera detta på den större volym som nås genom samgåendet blir utväxlingen väsentligt större.

Platsannonser