Sponsrat Sponsrat

Footway rapporterar Q4 2020

Ökad lönsamhet och förbättrad kundnöjdhet

Uppdaterad 2021-01-29
Publicerad 2021-01-29
  • Ökning av antal besökare till 34 miljoner, upp 124%
  • Försäljningen för Q4 uppgick till 393 msek
  • Rörelseresultat (EBITA) för Q4 uppgick till 17 msek
  • Antal nya kunder uppgick till 315 000 i kvartalet

”2020 var ett strategiskt avgörande år för Footway och efter att ha lanserat vår datadrivna e-handelsplattform i november har vi sprungit in i 2021 med helt nya skor”, säger Daniel Mühlbach, VD. ”Plattformen är den centrala komponenten för vårt värdeskapande, som kommer att accelerera i takt med att vi integrerar och lanserar fler nischade onlinebutiker som alla använder ett gemensamt back-end. Under 2021 är vår målsättning att lansera ytterligare 5-10 butiker på plattformen. Först ut var Caliroots som rullades ut på alla 24 marknader tidigare i januari.”

Kundnöjdhet är extremt viktig för oss. Vi mäter kundnöjdhet genom Googles oberoende plattform (Google Reviews). Över 107 000 kunder har recenserat oss, och vårt betyg ligger stabilt på höga 4,8 av 5. Genom vår nya plattform har vi förbättrat leveranstider, ökat öppettider på kundsupport, förenklat returprocessen, tillgängliggjort över 400 inspirerande videos samt utökat antalet betal- och fraktalternativ. Trots barnsjukdomar ser vi förbättrad kundnöjdhet. Till exempel har Sportamore 4,7 i snittbetyg för alla länder utanför Sverige, en ökning från tidigare 3,8. I Sverige har Sportamore 4,2.

Vi driver idag 7 butiker på 24 marknader, vilket i praktiken innebär att 168 nya landsspecifika butiker har lanserats sedan november. Som väntat uppstod initialt en del barnsjukdomar, varav de flesta kunde åtgärdas relativt omgående. Ett viktigt nästa steg är att uppnå en kritisk massa av lokal data som plattformen kan använda för att skräddarsy utbud och erbjudande för respektive butik på respektive marknad. Allt eftersom den lokala datamängden ökar kommer hävstången i plattformen bli starkare.

För att kunna hantera tillväxten framåt har vi beslutat att bygga ut det automatiserade lagret i Eskilstuna under året som kommer. Lagerytan kommer att dubbleras och beräknas ha kapacitet för försäljning på över 10 miljarder kronor över tid.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet (Q4) uppgick till 392,5 (308,4) msek, en tillväxt med 27,3%. Fokus för Q4 har varit lanseringen av vår nya plattform, som sedan lanseringen genererat en nettoomsättning på 294,6 msek. Försäljningen har enligt förväntan påverkats initialt negativt av plattformslanseringen, samt innefattar butiken Sportamore endast under de två sista månaderna av kvartalet och året. Nettoomsättningen ska även ses i ljuset av att den svenska skomarknaden under oktober, november och december minskade med dryga 19%,  47% respektive 44% jämfört med föregående år.  Antalet nya kunder i Q4 uppgick till 315 000.

Integrationsarbetet av Sportamore har samtidigt fortgått enligt plan mot målet att uppnå ca 100 msek i synergier på årsbasis. Synergierna i det fjärde kvartalet uppgick till ca 16 msek relaterat till personalkostnader och ca 10 msek relaterat till bland annat kontor, licenser och konsulter. 

2021 har hittills uppvisat god försäljningstillväxt. Hittills i januari har försäljningen jämfört med bolagets försäljning motsvarande period 2020 ökat med över 150%. 

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: footway.com/investors

Platsannonser