Annons

Annons

Footway rapporterar Q3 2018

  • Koncernens försäljning för tredje kvartalet uppgick till 186,4 (123,0) msek, motsvarande en tillväxt med 51,5%

  • Stark tillväxt utanför Norden, med en kvartalsförsäljning uppgående till 24,6 (1,8) msek. Motsvarande 36% av koncernens totala försäljningstillväxt under kvartalet.

  • Bruttovinsten uppgick till 75,8 (52,1) msek

  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,4 (4,4) msek

  • Antal besökare under kvartalet uppgick till 10,2 (7,9) miljoner, vilket genererade 163 300 nya kunder

  • Stabilt hög kundnöjdhet, mätt i Google Customer Reviews, 4,8 av 5,0

Footways webbplatser riktade till europeiska länder utanför Norden har under perioden haft hög tillväxt och nettoomsättningen för dessa marknader uppgick till 24,6 (1,8) msek. Den totala nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 51,5 procent till 186 (123) msek, positivt påverkad av en fortsatt stark nykundsanskaffning. Footway bedömer att man genom sin skalbara tekniska plattform och genom datadrivna, automatiserade processer är väl positionerad för fortsatt expansion.

“Under det tredje kvartalet har vi attraherat över 10 miljoner besökare och haft en försäljningstillväxt med 51,5 procent. Kvartalets rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,4 (4,4) msek. 36 procent av försäljningstillväxten sker på marknader utanför Norden, vilket  är ett bra utfall av vårt arbete med datadrivna processer där sortiment, priser och marknadsföring anpassar sig till respektive marknad.“ säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/rapporter.html