Sponsrat Sponsrat

Fiber Access NP Intressenter skiftar ut aktierna i Waystream till delägarna

Fiber Access NP Intressenter AB, som är den största aktieägaren i Waystream Holding AB och som ägs av vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Waystream samt externa investerare, har skiftat ut aktierna i Waystream Holding AB.

Uppdaterad 2016-05-18
Publicerad 2016-05-18

Motivet till skiftet, som har skett i enlighet med vad som kommunicerades i Waystreams prospekt inför emission och notering 2015, är att skapa en tydligare och mer korrekt bild av ägarspridningen i bolaget, vilket åstadkoms när aktierna inte längre samägs utan istället fördelas på Fiber Access NP Intressenters delägarna och deras respektive bolag.

Aktuell aktieägarstruktur efter skiftet av aktierna från Fiber Access NP Intressenter AB kommer att finnas på Waystreams hemsida efter nästa kvartal.

Insiderlistan förändras i samband med detta utskifte av aktier. De som stått med på listan på grund av styrelseplats i Fiber Access NP intressenter AB utgår om det inte finns annan anledning enligt de regler om insynsställning som Waystream Holding AB har att följa. Uppdaterad insiderlista finns på Waystreams hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, CFO

Telefon: 08-56 26 94 50

E-post susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Platsannonser