Sponsrat Sponsrat

Experten: Stora företag måste attrahera giggare

Uppdaterad 2020-12-16
Publicerad 2020-12-11

Gigekonomins framfart påverkar de stora företagens möjligheter att säkra kompetens. Kan personalstyrkan bli en svaghet i balansräkningen på den nya jobbmarknaden?– Stora företag måste vara attraktiva även för giggarna. Men det är viktigt med en strategi för att attrahera och behålla både medarbetare och giggare, säger Marianne Olsson, gigexpert.

Gigekonomin är på frammarsch i Sverige och världen. Drivkrafterna är flera, inte minst digitaliseringen som underlättar distansarbete och rekrytering. Bolag som Gigger erbjuder kompletta gigplattformar där både företag och giggare får hjälp med allt från matchning till HR-administration, fakturering, löneadministration och schemaläggning. Den fastaanställning är inte längre normen och allt större tyngd läggs på flexibilitet, frilans och gigjobb. Plattformsföretag som Uber och Doordash har hjälpt till att förändra arbetsmarknaden och öka rörligheten. Med samhällsutvecklingen uppstår nya behov, system och krav hos företagen. – Kompetensförsörjningen behöver ha en helhetssyn på inköp av konsulter och bemanning, och måste synka med rekrytering. HR-funktionen är mer kritisk än någonsin för både små och stora företag, säger Marianne Olsson, strategisk rådgivare och expert inom gigekonomi och konsultbranschen.

Gigjobb innebär ofta snabba starter av uppdrag

Pandemin har ytterligare gjort att fler fått upp ögonen för gigarbete. Många inser fördelen med att slippa resorna till och från jobbet och att kunna utföra arbetet var som helst; mer tid för familj och umgänge, intressen och fritid. Den förändrade jobbmarknaden gör att giggare har fått högre status. Inte minst Gigger har märkt av uppgången – bolaget har haft en tillväxt på 100 procent januari-september 2020 jämfört med samma period förra året, trots pandemin. 

– Giggare är vana att snabbt sätta sig in i sin arbetsuppgift. De som giggar som konsulter via bemanning, eget företag eller som egenanställda är redan vana vid att jobba på distans och utanför ordinarie arbetstid. De är mer snabbstartade helt enkelt. Stora bolag tenderar att ha en större rörlighet, och för dem krävs ett gott rykte bland giggare för att attrahera toppkompetensen. – Företagens förmåga att behålla personal och attrahera konsulter och giggare är viktigt för deras framgång och tillväxt. För bolag som har en attraktiv konsult- eller gigprofil och tillbringar största arbetstiden ute hos kunder är steget till en ny arbetsgivare lätt att ta, säger Marianne Olsson.Ansvaret ligger dock inte enbart på företaget som anställer eller anlitar: – Oavsett om man är giggare eller anställd på ett företag har man en skyldighet att utveckla sin kompetens, färdigheter samt vara en god kollega.

När personalstyrkan blir en sårbarhet

Den nya jobbmarknaden innebär att synen på värde och risk i balansräkningen har skiftat. Företagen behöver kunna anpassa sig snabbare till en omvärld som är i ständig förändring, menar Marianne Olsson. 

– Fast anställda kan innebära en stor risk; lönekostnaderna finns där oavsett om det finns pengar att betala ut lön med, eller om arbetsuppgifterna inte matchar deras kompetensprofiler. Det kan uppstå ett kompetens- eller resursgap trots att det finns personal i företaget. När det gäller personalkostnad är det lätt att bara titta på lönen, arbetsgivaravgifterna och försäkringarna och glömma bort att det i dagens digitaliserade samhälle uppstår fler kostnader kopplade till kunskap om och licenser för verktyg som datorer, program och appar. En annan vanlig dold kostnad är felrekryteringar, som det pratas alltför lite om.– Det kan ske som följd av till exempel förändrade omvärldsförutsättningar eller behov, eller att samarbetssvårigheter uppstår. Då tappar företagen fart i genomförandet, vilket kan påverka arbetsgrupp och kollegor negativt och generera en större arbetsbelastning eller skapa onödig stress för medarbetare i en arbetsgrupp.


Både storföretag och startups vinner på att anlita giggare

Att anlita giggare ger flera fördelar. Bolaget sparar på administrativa kostnader och overhead, vilket framgår av undersökningen (länk/källa: Aon: Financial security or greater control: https://www.aon.com/wellone/resources/financial-security-or-greater-control.aspx)  som försäkringsbolaget Aon publicerade i mars 2020. Aon bekräftar att en positiv revolution pågår på jobbmarknaden där flexibiliteten gynnar både giggare och anlitande företag. I studien anges även att hela 25 procent av HR-direktörer i Europa räknar med att upp till 75 procent av deras arbetskraft kommer att bestå av giggare senast 2025. En giggare är också mer fokuserad på uppgiften och på sina skyldigheter och uppdrag att leverera något avgränsat, istället för vilka rättigheter man har som anställd. Dessutom lär sig giggarna nytt från olika projekt och branscher med intressanta erfarenheter från olika uppdragsgivare, som de tar med sig och kan omsätta till kunskap till nya uppdrag. För mindre startups kan giggare skapa en anpassad tillväxt med lägre risk och ökad hållbarhet, både för bolag och personal. – Istället för att anställa en generalist som ska kunna allt så kan man anlita 3–4 olika kompetenser på olika procentuell omfattning, och få mer kompetens och dynamik. De flesta nystartade företag har stora initiala kostnader för exempelvis webb. När det uppdraget är färdigt behövs kanske endast förvaltning, vilket någon annan kan sköta.– Samma tänk kan tillämpas på större arbetsplatser som ofta är organiserade avdelningsvis liknande ett mindre företag. Det finns en stor fördel även för giggaren med detta tänk: en riskspridning mellan uppdragsgivare. Det ger en säkerhet att alltid ha minst ett uppdrag som pågår innan nästa tar vid. ”En giggare inom exempelvis projektledning har ofta fler kompetenser och kan fler metodiker än en typisk långtidsanställd inom samma område.” 

”Snabbhet och rörlighet – en förutsättning för överlevnad” Att samhället och arbetsmarknaden är i förändring, och synen på värde och risk i balansräkningen därmed ändras, gör att företag och arbetsgivare behöver designa sin kompetens- och resursförsörjning på ett sätt som gör dem snabbare och rörligare. 

– Det är en förutsättning för överlevnad med allt mer konkurrens om kunder och kompetens, säger Marianne Olsson.Fast anställning är inte längre normen – och är en samhällsförändring som är positiv både för giggare och visstidsanställda. Med en större rörlighet på jobbmarknaden blir stigmat dessutom mindre över att vara ”mellan jobb”. Banker och andra institut kan hitta nya sätt att värdera betalningsförmågan, istället för att kräva fast anställning kan ett lån grundas på hur mycket anlitad en giggare är, vilka omdömen och rekommendationer personen fått, och hur efterfrågad kompetensen är på kort och lång sikt.– Med hjälp av AI och digitaliseringen går vi mot ljusare tider med möjlighet till finansiell jämställdhet oavsett arbetsform! Giggarna är en stark och kompetent arbetsgrupp som är attraktiv på arbetsmarknaden för sin vilja att lära sig nya saker och utvecklas tillsammans med sina kunder.
 

 

 

Platsannonser