Sponsrat Sponsrat

Esa Pruikkonen med grundaren Esa Tapani Pruikkonen lanserar ny webb för sin verksamhet

Esa Pruikkonen, grundat av Esa Tapani Pruikkonen och specialiserade på kommersiell fastighetsutveckling, lanserar en ny hemsida och profilerar därmed ytterligare vårt fokus på verksamhetsanpassade ytor och lokaler för kommersiellt bruk.

 

Uppdaterad 2019-05-20
Publicerad 2019-05-20

Att i kommersiellt syfte investera i fastigheter och lokaler är ofta en mycket fördelaktig affär. Utveckling av kommersiella fastigheter är inte bara en fördel för investerare, men kan också bidra till positiv utveckling till ett område vilket innebär stora fördelar för samtliga parter. I större områden kan det innebära att en ny stadsdel med såväl företag som bostäder växer fram.

 

Spetskompetens

För att en fastighet eller lokal ska kunna utnyttjas till max krävs en väl genomarbetad planlösning, och det är här Esa Pruikkonen kommer in i bilden. Esa Pruikkonen grundades redan 2003 och vi har absolut spetskompetens inom området kommersiell fastighetsutveckling.

För din räkning analyserar vi grundligt ytornas potential, väver samman samtliga granskningar och lönsamhetsanalyser för att nå ett så bra resultat som möjligt. Beroende på vad ni har för inriktning och syfte med er fastighetsinvestering, tar vi gemensamt fram alternativa lösningar som ni sedan tar ställning till. För Esa Pruikkonen är detta själva grundpelaren i förädling av kommersiella lokaler.

 

Esa Pruikkonen tar ansvar

För Esa Pruikkonen är det viktigt att i samband med lönsamhetsanalyser också se till belägenhet, detaljplan, bygglov, kommunala direktiv och regelverk samt bemötande vad gäller samtliga inblandade. På så vis innebär vår utveckling och förädling av kommersiella lokaler ett stort ansvar vi på inga sätt förbiser.

Du äger fastigheterna, vi renoverar, planlägger och förädlar dem, anpassade till er verksamhet och ert syfte och på ett sådant sätt som blir lyckat för alla parter.

 

Vad kan vi göra för er?

Vi utvecklar och förädlar kommersiella lokaler inom områden som hotell, restaurang, kontorslokaler, butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar, industrier, förråd, lägenheter m m. Inget uppdrag är för Esa Pruikkonen vare sig för stort eller för litet. Varje projekt är unikt i sitt slag, ligger oss varmt om hjärtat och vi är er trygga och pålitliga samarbetspartner i utvecklandet och förädlingen av era fastigheter.

Besök Esa Pruikkonens nya hemsida för fastighetsutveckling för att läsa mer om vad vi kan göra för er vad gäller renovering och ombyggnationer oavsett om ni har små eller stora fastigheter, industri- kontors- eller butikslokaler.

 

Miljö & hållbarhet

Esa Pruikkonen har en tydlig hållbarhetsplicy för att säkerställa att miljö och närliggande omgivning inte påverkas negativt. Samtlig exploatering innebär ett hänsynstagande gentemot såväl miljö som människor. Uppförandekoder, socialt ansvar samt hållbarhet både vad gäller material och vårt sätt att arbeta på är av största vikt för oss. Sammantaget har detta en mycket stor betydelse vad gäller omgivningens krav och önskemål.

Vår policy är att alltid se till bakgrund, syfte och målsättning med utvecklandet och förädlingen av er fastighet. Har er fastighet en intressant historia är den värdefull också för oss.

Vi säkerställer att vår miljö- och hållbarhetspolicy hålls genom att tillsammans med investerare, arkitekter, ingenjörer och byggare ha full kontroll på allt från tillståndsprocesser och kommunal planering till upprättande, planlösningar samt en mängd olika möjligheter till exploatering.

Platsannonser