Sponsrat Sponsrat

Enersize ingår avsiktsförklaring med Adenergy, ett ledande kinesiskt facility managementbolag

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget, har tecknat ett letter of intent om strategiskt samarbete med energieffektiviseringsbolaget Adenergy, som är ett helägt dotterbolag till Aden Services, ett av de större anläggningsförvaltningsbolagen (”facility management”) i Kina. Avsiktsförklaringen avser försäljning av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem på den kinesiska marknaden. Parterna har för avsikt att träffa ett formellt avtal om strategiskt samarbete efter att några utvalda pilotprojekt har genomförts gemensamt. Pilotprojekten beräknas genomföras under 2019. 

Uppdaterad 2019-07-05
Publicerad 2019-07-05

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service, så kallade ”Industrial Maintenance”- eller ”Facility Management”-bolag som redan har etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvaruprodukter mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med litet kapitalbehov.

Enersize strukturerar om sina kundrelationer och partnerskap i avsikt att implementera den nya affärsmodellen även i Kina. Detta kan ses i avsiktsförklaringen med partnern Jointeam som publicerades den 12 april, samt förstahandskontraktet med en av Hankooks fabriker, publicerat den 24 juni.

Enersize har som en del av utrullningen av den nya affärsidén tecknat ett letter of intent med Adenergy, ett helägt kinesiskt dotterbolag till Aden Services. Avsiktsförklaringen avser försäljning av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem på den kinesiska marknaden. Genom Aden tillhandahålls lokala resurser för installation och läckagesökning och genom Adenergys IoT-plattform för energioptimering skapas synergier med Enersizes effektiviseringstjänster.

Parterna har för avsikt att träffa ett formellt avtal om strategiskt samarbete för effektivsering av tryckluftssystem efter att några utvalda pilotprojekt har genomförts. Pilotprojekten beräknas genomföras under 2019. Adenergy kommer tillhandahålla lämpliga pilotkunder till Enersize och Enerzize kommer debitera pilotkunderna på marknadsmässiga villkor under pilotprojekten.

Om Adenergy

Adenergy är ett helägt dotterbolag till Aden Services. Aden Services är ett helintegrerat facility managementbolag med 26.000 anställda, verksamhet i 25 länder och 80 olika Kinesiska städer. Adenergy startades 2018 av Aden med syfte att fokusera ännu tydligare på att erbjuda helhetstjänster inom eneergieffektivisering och utsläppsminimering med hjälp av IoT. Adens kunder är främst stora multinationella bolag och största delen av verksamheten är i Kina. Aden Services och Adenergy har Huvudkontor i Shanghai, Kina.

Anders Sjögren, VD Enersize kommenterar:

”Med ett samarbete med Adenergy öppnar vi upp och ges möjlighet att distribuera ut vår mjukvara för effektiviseringstjänster mot ett stort nätverk i hela Asien, men framförallt Kina och vi får dessutom tillgång till personalresurser som kan användas för installationer och projekt i egen regi även för mindre bolag än de som är Adens huvudsakliga fokus. Detta innebär att vi även får bättre möjlighet att stödja rena försäljningspartners i Kina med högkompetenta implementationsresurser.

Med detta viktiga steg så har vi nu påbörjat utrullningen av vår nya affärsmodell i både Kina och Europa.” 

Fulvio Bartolucci, VD för Adenergy kommenterar:

”Enersize fokus och specialisering på tryckluftssystem gör dem till en perfekt partner för oss. Den kompletterar vår egen mät- och automationsplattform för energieffektivisering av industriella anläggningar. Vi ser stor potential och en stor efterfrågan hos våra multinationella kunder för denna typ av tjänster.

Det är roligt och spännande att vi nu påbörjar ett gemensamt samarbete med ett antal pilotprojekt.”

Platsannonser