Sponsrat Sponsrat

Enersize erhåller order på Q+ från Norge

Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) meddelar idag att man via Tylekk, en av Bolagets partners i Norge erhållit en större order på ett komplett paket med Q+ för monitorering och övervakning av tryckluftssystem för installation hos slutkund i Norge. Ordervärdet uppgår initialt till omkring SEK 280 000 och inkluderar tre års licens för Q+ Base.

Uppdaterad 2019-12-20
Publicerad 2019-12-20

Den aktuella partnern i Norge följde med till Enersize vid köpet av LEAQS. Partnern genomför sedan tidigare återkommande mindre läckagekontrollprojekt i Norge med hjälp av LEAQS.

Installationen hos slutkunden av Q+ Base innebär att slutkunden kommer få grundläggande och viktig information om hur tryckluftssystemet kör. Informationen kommer kunna användas för att mata ytterligare moduler i Q+ för analys, rapportering och alarm. Användning av Q+ ger kunden möjlighet att sänka sina energikostnader och indirekt minska sina CO2-utsläpp genom minskad elförbrukning.

Enersize arbetar kontinuerligt för att utbilda sina återförsäljare i sitt nya produktutbud. Återkommande seminarier i samarbete med återförsäljare är ett effektivt sätt att stödja återförsäljarna gentemot slutkunderna. Dessa seminarier erbjuder förutom utbildning även en mycket god möjlighet för både partners och kursdeltagare att fördjupa sig i Enersize erbjudande och möjligheter. Denna order har genererats som en direkt följd av det senaste seminariet som hölls i Oslo i oktober.

Den här ordern publiceras i enlighet med den nya kommunikationsstrategi som meddelats i Q3-rapporten, om att endast meddela marknaden order som överstiger 100 000 kronor eller avser Q+. Enersize har sedan dess erhållit en handfull mindre ordrar, var och en under 100 000 kronor i ordervärde avseende LEAQS-projekt, vilka inte har kommunicerats som enskilda pressmeddelanden.

Denna större order är ett direkt resultat av vårt tvådagarsseminarium i Oslo för några veckor sedan och den första leveransen av Q+ i Norge. Det är spännande att se att försäljningen på hemmaplan nu börjar rulla på samtidigt som våra nya partnerskap i Kina utvecklas väl. Vår försäljningspipeline på båda marknader har också växt och vi hoppas detta ska leda till fortsatt ökande orderingång under det nya året.”, säger VD, Anders Sjögren.

Platsannonser