Sponsrat Sponsrat

Enersize avslutar konvertibelfinansiering och erhåller bryggfinansiering

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har den 12 augusti 2019 beslutat om att avsluta Bolagets konvertibelfinansiering med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Fokus”). Enersize har upptagit ett kortfristigt lån om 12 MSEK (”Brygglånet”) för återbetalning av återstående konvertibelfinansiering samt för att säkerställa finansiering av Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalsbehov under tiden som Bolaget utvärderar en långsiktig finansieringslösning.

Uppdaterad 2019-08-12
Publicerad 2019-08-12

”– Konvertibelfinansieringen säkrade förvärvet av Airdev AB (”LEAQS”) som givit Enersize en omedelbar marknadsetablering i Europa, samtidigt som det breddat kunderbjudandet för att kunna accelerera Bolagets utveckling framöver. Finansieringslösningen – baserad på utgivande av konvertibler som kan konverteras till aktier till en rabatterad kurs – har dock inte gynnat aktieägarna och satt ett hårt säljtryck på aktien i Enersize. Med en rad uppnådda mål har vi nu valt att avsluta finansieringen, då vi bedömer att vi har de rätta förutsättningarna för att ta Enersize till nästa fas i utvecklingen och planera den mest gynnsamma vägen framåt för verksamheten och våra aktieägare. Vi är mycket målmedvetna och vi satsar hårt på att förbereda en expansion av Bolaget då vi får återkoppling från flera håll att vår nya produktportfölj och affärsmodell fungerar. Jag känner mig ödmjuk inför alla i Bolaget som arbetat strategiskt under lång tid för att vi ska kunna hamna i denna mycket fördelaktiga position” säger Enersizes VD, Anders Sjögren.

Formue Fokus har med detta inte några ytterligare trancher att konvertera till aktier i Bolaget. Avslutandet av konvertibelfinansieringen innebär att varken Formue Fokus eller Enersize längre har rätt att påkalla nya trancher av konvertibler.

Enersize har säkrat en bryggfinansiering som syftar till dels att lösa ut återstående konvertibelfinansiering samt till att täcka Bolagets behov av rörelsekapital inklusive vissa investeringar under tiden Bolaget utvärderar en långsiktig finansieringslösning.

Brygglånet är om 12 MSEK, utställt av Formue Nord Markedsneutral A/S, och kommer Bolaget tillhanda den 12 augusti 2019 och löper tills det återbetalas, men som längst till den 12 december 2019. Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta om 2,5 procent.

Platsannonser