Sponsrat Sponsrat

En halv miljard till investeringar via Norrlandsfonden tack vare EIF

Nya finansieringsmöjligheter för norrländska företag möjliggörs genom ett tvåårigt garantiavtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden som undertecknas idag.
- De norrländska företagen kan genom detta initiativ genomföra satsningar på uppskattningsvis en halv miljard kronor de kommande två åren. Detta genom Norrlandsfondens lån med garanti från EIF som en viktig del av finansieringen, konstaterar Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Uppdaterad 2016-02-17
Publicerad 2016-02-17


– EIF ger Norrlandsfonden förstärkta möjligheter att bidra till att fler företag kan satsa för att stärka sin konkurrenskraft. Detta kommer att märkas tydligt i våra möjligheter att vara offensiva i vårt finansieringserbjudande till den målgrupp som EIF garantin omfattar. Vi mobiliserar nu för att fler växande innovativa företag kommer att attraheras av vårt erbjudande och räknar med en ökning av utlåningen med minst 20 procent, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

- Investeringsplanen för Europa uppvisar resultat och jag är glad att Sverige kan dra nytta av det strategiskt viktiga EFSI (European Fund for Strategic Investments). Garantiavtalet som undertecknades idag mellan EIF och Norrlandsfonden kommer att hjälpa små svenska företag att få tillgång till den finansiering de behöver för att deras verksamhet ska växa, säger Kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Norrlandsfondens samarbete med EIF går hand i hand med regeringens satsningar på tillväxtföretag. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.För mer information kontakta:

Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden, 070-626 42 56

Om Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppdraget att främja utvecklingen i tillväxtföretag i de fem nordligaste länen. Kunderna återfinns inom alla branscher. Norrlandsfonden är speciellt intresserad av företag som investerar i ny teknik och nya affärsområden och erbjuder kompletterande lån för att finansiera kapitalbehovet vid satsningar som leder till tillväxt.

Om den Europeiska investeringsfonden
Europeiska investeringsfondens (EIF) är en del av Europeiska investeringsbanken. Dess centrala uppgift är att stödja Europas mikroföretag samt små och medelstora företag genom att hjälpa dessa att få tillgång till finansiering. EIF utvecklar och erbjuder instrument för både ägarkapital, lånekapital, garantier och mikrofinansiering. Detta syftar till att främja EUs målsättningar inom innovation, entreprenörskap, forskning och utveckling samt tillväxt och sysselsättning.

Platsannonser