Sponsrat Sponsrat

Ekonomikompassen | ECB inför policymöte

Tiden för nästa policymöte hos ECB närmar sig med stormsteg. Utifrån vad som tidigare sagts om  finanserna i eurozonen är det troligt att styrräntan kan komma att påverkas. Ekonomikompassen bevakar nyheter och händelser som rör ECB och finansmarknaden. I denna senare artikel diskuteras några av de beslut som kan väntas i och med mötet den 25 juli i år.

Uppdaterad 2019-07-16
Publicerad 2019-07-16

Under senare tid har man kunnat se behov av penningpolitiska lättnader i hela euroregionen. Denna typ av åtgärder är till för penningpolitisk stimulans och behovet kvarstår tills man kan se positiva trender. Från korridorerna på ECB är det tydligt att man är öppen för att göra en rad förändringar i syfte att förbättra och stötta ekonomierna i området. Commerzbank har tidigare dragit slutsatsen att depositräntan kan sjunka 10 punkter som resultat av mötet. Det finns dock en uppsjö redskap ECB kan använda sig av.

”ECB har flera verktyg till sitt förfogande och ECB-chefen uteslöt inget av dem. Centralbanken kan sänka depositräntan, justera sin prognos för styrräntorna eller vidta andra åtgärder för att lindra sidoeffekter i ekonomin. Det finns betydande utrymme för att sätta upp ett nytt QE-program.”

Hela artikeln finns via https://ekonomikompassen.se/ecb-sanker-rantan-i-juli-menar-commerzbank/

Externa länkar för information:

http://inkonomi.se/europeiska-centralbanken/
http://ekonomibarometern.se/styrrantan-och-centralbanken/
http://banksektorn.se/svenska-kronan-och-euron/

Platsannonser