Sponsrat Sponsrat

Ecoclime/SDC vinner 55 MSEK projekt för automation av serverhallar, varav 9 MSEK i första order.

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har valts som regionansvarig i Norden för BMS (Building Management System), dvs fastighetsautomation, när ett av världens största molntjänst- och e-handelsföretag expanderar. Uppdraget avser tre anläggningar samt serviceansvaret för automationssystemen vid dessa.

Uppdaterad 2019-03-15
Publicerad 2019-03-15

Ordern är en utökning av det uppdrag som Ecoclime rapporterade om vid förvärvet av SDC den 17 april 2018 som då omfattade en av anläggningsorterna och 18,5 MSEK under 7 etapper. Det utökade uppdraget omfattar nu alla tre anläggningarna och samtliga etapper. 

Etapp 2 ska genomföras på de tre anläggningarna under de närmaste månaderna och innefattar ett totalt ordervärde om 9 MSEK. Ytterligare etapper genomförs enligt en plan baserad på expansionstakten i marknaden som omfattar totalt 55 MSEK.

Anders Lindman, projektledare och delägare i Ecoclime: 

”Vi har fått det här uppdraget i konkurrens med ett av världens största BMS-företag. Vi tog det första uppdraget 2018 på rekommendation från våra amerikanska leverantörspartners, vars produkter och komponenter vi använder i våra egna plattformar. Den aktuella kunden ställer extremt höga krav på sina BMS-system för klimatstyrningen av serverhallarna. Regionansvaret i detta uppdrag är det slutliga beviset för att vi erbjuder de smartaste lösningarna för fastighetsautomation, med teknik som hävdar sig väl i konkurrensen med jättarna i BMS-branschen. Med detta projekt i ryggen, och som dotterbolag till Ecoclime med sina innovativa och klimatsmarta lösningar, har vi uppnått det första målet för etablering av SDC på denna marknad. En automations- och energieffektiviseringsmarknad i mycket snabb tillväxt - globalt.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019. 

Platsannonser