Sponsrat Sponsrat

Ecoclime – vann ärende i Spotlights Stockmarkets disciplinnämnd

Spotlight Stockmarkets Disciplinnämnd har via Spotlight meddelat att ”Disciplinnämnden lämnar Spotlight Stockmarkets hemställan utan bifall”.

Uppdaterad 2020-07-06
Publicerad 2020-07-06

Disciplinnämnden har med andra ord gett Ecoclime rätt i sin framställan i ärendet vilket framgår av Disciplinnämndens beslut som biläggs detta pressmeddelande och som även kan nås via Ecoclimes hemsida.

Ecoclimes VD, Lennart Olofsson: ”Det är med stor glädje vi mottagit beslutet. Vi har hela tiden varit övertygade om att vi haft rätt vilket nu även bekräftas av Disciplinnämnden. Vi kommer nu att studera beslutet mer i detalj då ärendet inneburit stora kostnader och tidsspillan bl a i form av en pausad ansökan för flytt till First North Premiers marknadsplats. Med beslutet som grund kan vi nu återuppta ärendet med Nasdaq First North Premier med målet att flytten ska ske under hösten 2020.”

Platsannonser